Statsbudsjettet bærer preg av et Norge som er ute av koronakrisen. Oljepengebruken går ned til normale nivåer, og finansminister Jan Tore Sanner tror at den finansielle veksten de to neste årene vil ligge høyere enn normalt.

Noen av disse forslagene vil mest sannsynlig bli endret, da den nye AP- og SP-regjeringen vil ha muligheten til å komme med endringer før det blir vedtatt i Stortinget før nyttår.

Så hva har statsbudsjettet konkret å si for vår lommebok i 2022?

Her er noen av de foreslåtte tiltakene:

Redusert inntektsskatt

Regjeringen foreslår at trinnskatten reduseres med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter i trinn 1 og 2, som gjelder på inntekt opptil om lag 670 000 kroner. Trinnskattesatsen på høyere inntekter videreføres uendret, men også personer med høyere inntekt får skattelettelse av forslaget. Dette vil utgjøre omtrent 2,5 milliarder kroner i skattelettelse årlig.

Nytt jobbfradrag for unge

Forslaget innebærer at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt med inntil 23 500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5 170 kroner. Regjeringen vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe for unge som står på kanten av arbeidslivet.

Dyrere drivstoff og dyrere å fly

For bensinbiler økes drivstoffavgiften fra 1,37kr/l til 1,78kr/l. Regjeringen foreslår også å gjeninnføre flypassasjeravgiften. Det foreslås en sats på 80kr per passasjer for flygninger som lander i Europa, og 214 kroner for flygninger som lander i andre verdensdeler.

Mer elbil-avgifter – momsfritaket fortsetter

Elbiler må betale omregistreringsavgift og får full trafikkforsikringssats. Momsfritaket vil, om denne regjeringen får viljen sin, fortsette i 2022.

Foreldrefradraget økes.

Dette økes til 25.000 kroner for hvert barn dersom du har flere barn.

Noen andre nøkkelpunkter er: Noe billigere strøm, dyrere tobakk og alkohol, større skattefradrag pendlere i de minst sentrale kommunene, og ladbare hybridbiler mister særfordeler.

- Bra for barnefamilier

Det er ikke foreslått noen store endringer for studenter. BSU-ordningen og studiestøtten er ikke foreslått å gjøre noe med, mens frikortgrensen øker fra 60.000 kroner til 61.800 kroner. Regjeringen foreslår å gi støtte til 1560 nye studentboliger i 2022. Det samme som i 2021.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Thea Olsen, synes dette forslaget til statsbudsjett er særlig bra for barnefamilier.

- Spesielt gjelder dette dersom du har flere enn ett barn. Da økes foreldrefradraget til 25.000 kroner. Det gjør at familier med utgifter til barnehage og SFO får inntil 2.100 kroner i redusert skatt for hvert barn utover det første, sier hun.

- I tillegg innføres det en veldig god ordning for de aller svakeste familiene. Et fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Tilskuddsordningen med gratis SFO er for familier med lav inntekt.

- Dette statsbudsjettet er spesielt bra for barnefamilier.

Thea Olsen
Forbrukerøkonom
Danske Bank

Forbrukerøkonomen vil også legge vekt på regjeringens forslag til et eget skattelette for dem mellom 17 og 29 år. Dette mener hun er en gulrot for de yngste i arbeidslivet.

- Er du ung og akkurat har startet i arbeidslivet får du et fint løft fra regjeringen. Skattelettelsen på 5.170 kroner i året kan være en ekstra motivasjon, sier Thea Olsen.

Hele forslaget til statsbudsjettet finner du på Regjeringen.no.