Barn Total

Vår barneforsikring tar vare på barna - også etter de har blitt voksne

 • Økonomisk trygghet for hele familien
 • Dekker barnet for ulykke, sykdom og uførhet
 • Gir både engangs- og månedlige utbetalinger ved uførhet


Terningkast 6 for andre år på rad! 

"Danica får toppkarakter fordi den beviser at du kan få barneforsikring som inkluderer gode dekninger uten å måtte betale luksuspris. Danicas «Barn Total» er blant de beste på medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, og inkluderer ugradert uførepensjon og 8 G i uførekapital. I år, som i fjor, når derfor Danica toppen og roses for å være et rimelig alternativ som gir familier langvarig trygghet uten å koste skjorta."

- Norsk familieøkonomi, januar 2019
 

Kontakt oss om Barn Total

585FC8D5B958EDDF

Stadig flere forsikrer barna sine. Hvis barn blir utfør i ung alder kan de risikere å leve som minstepensjonist resten av livet. Vår barneforsikring sikrer barnet og familien ved uførhet, ulykke eller sykdom.

Utbetaling ved uførhet

Månedlig utbetaling

Barn Total gir en månedlig utbetaling frem til fylte 67 år (0,5G pr. år) dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.

 • Dekker alle sykdommer og ulykker, uansett årsak
 • Kan videreføres frem til fylte 67 år

Engangsutbetaling

Barn Total gir en engangsutbetaling på 8G dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.

 • Dekker alle sykdommer og ulykker, uansett årsak

Dette får du:

 • Månedlig utbetaling ved uførhet(0,5G pr år)
 • Engangsutbetaling ved uførhet (8G)
 • Inntil 25G ved varig invaliditet
 • Utbetaling på 3G ved 12 utvalgte sykdommer
 • Tilpasning av bolig med inntil 2G
 • Behandlingsutgifter med inntil 1G
 • Dagpenger ved sykehusopphold på 400kr
G = grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. Mai = 96 883 kr

Kontakt oss om Barn Total

Helseskjema

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.

Andre har også lest


Velkommen til Danske Bank