Kritisk Sykdom

Rask utbetaling ved alvorlig sykdom

 • Rask utbetaling etter stilt diagnose
 • Engangsutbetaling som du disponerer fritt
 • Skattefri utbetaling

Hvert år rammes mange av kreft, hjerneinfarkt og hjerneslag. Blir du alvorlig syk har du andre ting å tenke på enn økonomien din. Kritisk Sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling og sparer deg for økonomiske bekymringer.

Kritisk Sykdom dekker følgende diagnoser:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • kreft
 • multippel sklerose(MS)
 • motornevronsykdom
 • alzheimers
 • åpen hjerteoperasjon
 • transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg
 • varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser
 • tap av syn, hørsel, taleevne eller tap av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd
 • store brannskader

Kritisk Sykdom kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 59 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 67 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.

Helseskjema

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.

 

Andre har også lest


Velkommen til Danske Bank