Personforsikring

De fleste har forsikret bil og bolig, men glemt det viktigste - seg selv og familien. Våre forsikringer gir deg økonomisk trygghet når du trenger det som mest

Hvorfor personforsikring?

Alle kan bli rammet av alvorlig sykdom eller ulykke. Har du tenkt over de økonomiske konsekvensene dersom du eller noen i familien din skulle falle i fra eller bli langvarig syk?

Våre personforsikringer gir deg og din familie økonomisk trygghet når det trengs som mest.

Uførhet Total

Mange uføreforsikringer utbetales først ved varig arbeidsuførhet. Det kan ta mange år før du blir erklært varig ufør. I mellomtiden kan du risikere å få store økonomiske problemer. Med Uførhet Total får du månedlig utbetaling allerede etter 1 år ved 50% sykemelding. Blir du minst 50% varig ufør utbetales resten av forsikringssummen som et engangsbeløp, fratrukket det som allerede er utbetalt.

Les mer om Uførhet Total

Uførerente

Ved langvarig uførhet går inntekten dramatisk ned, men løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en nye livssituasjon?

Vår uførerente gir deg månedlige utbetalinger ved minst 50% sykemelding i over 12 mnd.

Lær mer om Uførerente

Kritisk Sykdom

Hvert år rammes mange av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag. Blir du alvorlig syk har du andre ting å tenke på enn økonomien din.

Kritisk Sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling og sparer deg for økonomiske bekymringer.

Hva dekker Kritisk Sykdom?

Dødsfallforsikring

Dersom du faller i fra vil en viktig del av husholdningens inntekt forsvinne, mens utgiftene stort sett er de samme som før.

Dødsfallforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

Hvordan fungerer Dødsfallforsikring?

Barneforsikring

Barneforsikringen gir økonomisk trygghet for hele familien dersom noe skulle skje, og dekker barnet ved ulykke, sykdom og uførhet.

Hvordan sikrer jeg barna?

Andre har også lest


Velkommen til Danske Bank