Barneforsikring - en god start på eventyret

Mye skal utforskes på veien mot voksen. Tar livet en uvventet retning tar barneforsikring fra Danica vare på barna dine - også etter de har blitt voksne.

 • Dekker barnet ved ulykke, sykdom og uførhet
 • Gir både engangs- og månedlige utbetalinger ved uførhet
 • Lav pris - god dekning

Kjøp barneforsikring

Fortsatt billigste barneforsikring

"Barneforsikring fra Danica er fremdeles testens billigste og inneholder de viktigste dekningene. Med bakgrunn i pris og vilkår er Barn Total et fullgodt alternativ for deg som ønsker å forsikre ett eller flere barn."

- Norsk familieøkonomi, januar 2020

Hvorfor forsikre barna dine?

Stadig flere forsikrer barna sine. Hvis barn blir utfør i ung alder kan de risikere å leve som minstepensjonist resten av livet. Vår barneforsikring sikrer barnet og familien ved uførhet, ulykke eller sykdom.

Utbetaling ved uførhet

Månedlig utbetaling

Forsikringen gir en månedlig utbetaling frem til fylte 67 år (0,5G pr. år) dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.

 • Dekker alle sykdommer og ulykker, uansett årsak
 • Kan videreføres frem til fylte 67 år

Engangsutbetaling

Forsikringen gir en engangsutbetaling på 8G dersom barnet blir minst 50 % varig ufør.

 • Dekker alle sykdommer og ulykker, uansett årsak

Dette får du:

 • Månedlig utbetaling ved uførhet(0,5G pr år)
 • Engangsutbetaling ved uførhet (8G)
 • Inntil 25G ved varig invaliditet
 • Utbetaling på 3G ved 12 utvalgte sykdommer
 • Tilpasning av bolig med inntil 2G
 • Behandlingsutgifter med inntil 1G
 • Dagpenger ved sykehusopphold på 1000kr
G = grunnbeløpet i Folketrygden. Per 1. Mai = 106 399 kr

 

Kjøp barneforsikring

 

Helseskjema

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.

 


Produktet leveres av Danica Pensjonsforsikring AS (Danica Pensjon) som er et livs-og pensjonsforsikringsselskap i Danske Bank-konsernet.


Andre har også lest