Gå til hovedinnhold

Dødsfallsforsikring

Hvis du skulle falle fra, vil dine etterlatte kanskje sitte igjen med ansvar for boliglån og andre utgifter helt alene. Med en dødsfallsforsikring vil de få en engangsutbetaling som de fritt kan disponere over, og de kan slippe økonomiske bekymringer i en allerede vanskelig tid.

  • Utbetalingen kan gjøre at dine etterlatte ikke behøver å flytte fra deres felles bolig
  • Utbetalingen kan gjøre at dine etterlatte kan betale ned boliglån eller sette av ekstra midler til pensjon
  • Du kan sikre at din ektefelle/samboer får en utbetaling som gjør at særkullsbarn kan få utbetalt arven sin

Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra? En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort setter de samme som før. En dødsfallsforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til ektefelle eller arvinger. Ønsker du å tilgodese andre, har du anledning til selv å bestemme hvem som skal motta beløpet.

Dødsfallsforsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år.
Forsikringen gjelder fram til fylte 80 år.
Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum. 

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.

Andre har også lest