Gå til hovedinnhold

Dødsfallforsikring

Penger til de etterlatte

  • Dødsfallforsikring sikrer økonomisk trygghet til de du er glad i
  • Du bestemmer selv hvem som skal få pengene
  • Valgfri forsikringssum

Har du tenkt over hva som skjer med økonomien til dine nærmeste dersom du faller fra? En viktig del av husholdningens inntekt forsvinner, mens utgiftene stort setter de samme som før. En dødsfallforsikring gjør livet litt enklere for de som blir sittende igjen og sikrer de etterlatte økonomisk trygghet.

Hvis du faller fra i løpet av avtaleperioden, blir det avtalte beløpet utbetalt til ektefelle eller arvinger. Ønsker du å tilgodese andre, har du anledning til selv å bestemme hvem som skal motta beløpet.

Dødsfallforsikringen kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 66 år.
Forsikringen gjelder fram til fylte 75 år.
Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum. 

Helseskjema

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.

Andre har også lest