• Rask og skattefri engangsutbetaling etter stilt diagnose.
 • Du bestemmer forsikringssummen selv.
 • Dekker de 15 vanligste alvorlige diagnosene nordmenn rammes av.

Kjøp Kritisk sykdom-forsikring her

Hvorfor bør jeg ha Kritisk sykdom-forsikring?

Du bør ha kritisk sykdom-forsikring fordi du ved alvorlig eller langvarig sykdom vil kunne konsentrere deg om å bli frisk, fremfor å bekymre deg for penger. Hvert år opplever dessverre flere tusen nordmenn å få sykdommer som kreft, hjerneinfarkt og hjerneslag. Mange blir heldigvis friske, men livet forandrer seg ofte drastisk i perioden man er syk - og økonomiske utfordringer påvirker livet også etter sykdomsperioden. Du blir kanskje forhindret fra å jobbe over en lengre periode, kanskje jobb må nedprioriteres for å være der for den som er syk, eller kanskje det er behov for kostbare spesialistbehandlinger eller langvarig rehabilitering.

Kritisk sykdom er en forsikring som gjør at du kan konsentrere deg fullt ut om å ta vare på deg selv og dine – uten å måtte tenke på penger.

 

Enkelt å bestille

Her kan du bestille Kritisk sykdom-forsikring. Etter at du har bestilt blir du bedt om å fylle ut dine helseopplysninger. Dette er nødvendig for at du skal få riktig pris og vilkår.

Kjøp Kritisk sykdom-forsikring her

 

Hvilke sykdommer dekker forsikringen?

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimers og beslektede demenssykdommer med progressivt forløp
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Bypass-opererte tilfeller av koronarsklerose
 • Transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg
 • Varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser
 • Tap av syn
 • Tap av hørsel
 • Tap av taleevne
 • Tap av ben og armer 
 • Store brannskader

Kritisk Sykdom kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 59 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 67 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum. Se fullstendig oversikt over vilkår i dokumentet under.