Kritisk Sykdom

Rask utbetaling ved alvorlig sykdom

 • Rask utbetaling etter stilt diagnose
 • Engangsutbetaling som du disponerer fritt
 • Skattefri utbetaling

Hvert år rammes mange av kreft, hjerneinfarkt og hjerneslag. Blir du alvorlig syk har du andre ting å tenke på enn økonomien din. Kritisk Sykdom er en forsikring som gir deg rask utbetaling og sparer deg for økonomiske bekymringer.

Kritisk Sykdom dekker følgende diagnoser:

 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • kreft
 • multippel sklerose (MS)
 • motornevronsykdom
 • alzheimers og beslektede demenssykdommer med progressivt forløp
 • hjerteklaffkirurgi
 • bypass-opererte tilfeller av koronarsklerose
 • transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg
 • varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser
 • tap av syn
 • tap av hørsel
 • tap av taleevne
 • tap av ben og armer 
 • store brannskader

Kritisk Sykdom kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 59 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 67 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum.

Helseskjema

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.

 

Andre har også lest