Gå til hovedinnhold

Du kan ikke forsikre deg mot kritisk sykdom*

*Men du kan gjøre livet lettere hvis du rammes av det. Med forsikringen Kritisk sykdom får du rask utbetaling om du blir alvorlig syk eller skadet. Så slipper du å bekymre deg for pengene, og kan heller konsentrere deg om å bli frisk. 

 • Rask og skattefri engangsutbetaling etter stilt diagnose.
 • Du bestemmer forsikringssummen selv.
 • Dekker de 15 vanligste alvorlige diagnosene nordmenn rammes av.

Kjøp Kritisk sykdom-forsikring her

Hvorfor bør jeg ha Kritisk sykdom-forsikring?

Du bør ha kritisk sykdom-forsikring fordi du ved alvorlig eller langvarig sykdom vil kunne konsentrere deg om å bli frisk, fremfor å bekymre deg for penger. Hvert år opplever dessverre flere tusen nordmenn å få sykdommer som kreft, hjerneinfarkt og hjerneslag. Mange blir heldigvis friske, men livet forandrer seg ofte drastisk i perioden man er syk - og økonomiske utfordringer påvirker livet også etter sykdomsperioden. Du blir kanskje forhindret fra å jobbe over en lengre periode, kanskje jobb må nedprioriteres for å være der for den som er syk, eller kanskje det er behov for kostbare spesialistbehandlinger eller langvarig rehabilitering.

Kritisk sykdom er en forsikring som gjør at du kan konsentrere deg fullt ut om å ta vare på deg selv og dine – uten å måtte tenke på penger.

 

Enkelt å bestille

Her kan du bestille Kritisk sykdom-forsikring. Etter at du har bestilt blir du bedt om å fylle ut dine helseopplysninger. Dette er nødvendig for at du skal få riktig pris og vilkår.

Kjøp Kritisk sykdom-forsikring her

 

Hvilke sykdommer dekker forsikringen?

 • Kreft
 • Hjerteinfarkt
 • Hjerneslag
 • Multippel sklerose (MS)
 • Motornevronsykdom
 • Alzheimers og beslektede demenssykdommer med progressivt forløp
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Bypass-opererte tilfeller av koronarsklerose
 • Transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg
 • Varige lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser
 • Tap av syn
 • Tap av hørsel
 • Tap av taleevne
 • Tap av ben og armer 
 • Store brannskader

Kritisk Sykdom kan kjøpes fra fylte 18 år til og med 59 år. Forsikringen gjelder fram til fylte 67 år. Prisen beregnes ut fra alder, utdannelse og forsikringssum. Se fullstendig oversikt over vilkår i dokumentet under.

Spørsmål og svar om Kritisk sykdom-forsikring

 • Hvor mye koster Kritisk sykdom-forsikring?

  Hvor mye forsikringen koster, kommer blant annet an på hvor gammel du er og hvor stor du ønsker at forsikringssummen skal være. Forsikringssummen bestemmer du når du bestiller. Prisen på forsikringen kan også bli påvirket av opplysninger i helseerklæringen din. 

  Her kan du beregne din kostnad og søke om Kritisk sykdom-forsikring

 • Hvor sannsynlig er det at jeg blir rammet av alvorlig sykdom?
  Ingen kan forutsi fremtiden, akkurat som ingen kan forutsi hvem som blir syke. En forsikring vil heller ikke forhindre at noen blir syke. Slik situasjonen er i dag vil imidlertid om lag hver tredje nordmann få en kreftdiagnose innen de fyller 75 år. Hvert år rammes ca. 12.000 nordmenn av diagnosen hjerneslag, og mellom 10.000 og 15.000 får diagnosen hjerteinfarkt. Dessverre vil mange ha nytte av Kritisk sykdom-forsikringen en eller annen gang i løpet av livet.
 • Hvordan bestiller jeg Kritisk sykdom-forsikringen?
 • Fra når gjelder forsikringen?
  Forsikringen trer i kraft i det vi mottar signert helseerklæring, forutsatt at helsevurderingen godkjennes.
  NB! Forsikringen dekker ikke sykdom, tilstand eller lidelser som er blitt påvist eller har vist symptomer innen 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft.
 • Hvor mye får jeg utbetalt med Kritisk sykdom-forsikringen?

  Hvor mye du får utbetalt er avhengig av hvilken forsikringssum du velger. Maksimal forsikringssum er 1,5 millioner. Du må ikke betale skatt av utbetalingen.

 • Når utbetales forsikringspengene?
  Forsikringspengene utbetales når diagnosen stilles , eller du har gjennomført en operasjon som er dekket av forsikringen. Utbetalingen forutsetter at du er i live i 30 dager etter diagnosen er stilt.
 • Hvordan utbetales forsikringspengene?

  Forsikringspengene utbetales i ett beløp så snart vi har mottatt og godkjent nødvendig dokumentasjon på din stilte diagnose. Du må ikke betale skatt av utbetalingen. Husk at det er ett års meldefrist etter at diagnosen er stilt. 

 • Hva kan jeg bruke utbetalingen til?

  Utbetalingen kan brukes til akkurat det du vil. Mange bruker pengene til behandlingstilbud som det offentlige ikke dekker. Andre har stor nytte av å kunne frigjøre tid og ressurser slik at partneren kan være sammen med den som er syk. Mange har også behov for dekke inn løpende kostnader, som boliglån, i en tid hvor inntektene kanskje reduseres.

  I Norge er vi sikret inntil 6G av lønnen vår det første året vi er sykmeldte. Dette tilsvarer nesten 600.000 kr i 2020. Har du høyere lønn enn dette, vil det være opp til arbeidsgiver om full lønn dekkes. Er du syk i mer enn ett år, vil pengene du mottar fra det offentlige reduseres til maks 66 % av inntekten din året før du ble syk. Årsinntekt over 6G regnes ikke med, slik at du maksimalt vil motta ca. 396 000 kr pr. år.

 • Hvem kan kjøpe forsikringen?
  Kritisk sykdom kan kjøpes fra du fyller 18 år til og med det året du fyller 59 år. Du må ha vært sammenhengende bosatt i Norge de siste fem årene. Forsikringen gjelder frem til fylte 67 år.

Andre har også lest