• Uførerente gir deg økonomisk trygghet ved uførhet
  • Rett til utbetaling etter 12 måneder
  • Månedlige utbetalinger fram til 67 år

Ved langvarig uførhet går inntekten dramatisk ned, mens løpende utgifter er omtrent som før. Kanskje trenger du også ekstra midler slik at du kan omstille deg til en ny livssituasjon.

Uførerente er en forsikring som gir rett til månedlig utbetaling ved minst 50 % arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade. Utbetalingen beskattet med 4,6  %.

Uførerente kan kjøpes fra 18 år til og med 65 år, og opphører ved avtalt alder. Pris avhenger av alder, utdannelse og forsikringssum.

Helseskjema

Ved tegning av våre personforsikringer vil det bli bedt om helseopplysninger. Opplysningene som gis i helseerklæringen ved søknad om forsikring benyttes som grunnlag for helsebedømmelse. Riktig informasjon om helsetilstanden på søknadstidspunktet er nødvendig for å fastsette riktig pris og vilkår for din forsikring.