"Det er ingen grunn til ikke å ha reiseforsikring også når man ferierer her hjemme. Tryg sin beste reiseforsikring dekker også dagsreiser i Norge."

Torbjørn Brandeggen, Kommunikasjonsrådgiver i Tryg

Nytt om utenlandsreise

I fjor dekket ikke reiseforsikringen deg om du valgte å reise til land Utenriksdepartementet (UD) hadde merket som rødt. Nå har Tryg endret dette, så de som har et sterkt ønske om å reise utenlands kan gjøre det. Trygs reiseforsikring er nå utvidet til å gjelde som vanlig på reiser i EU, Schengen og Storbritannia. Det vil si at du kan reise med gyldig reiseforsikring uavhengig av reiseråd, gule/røde land og vaksinert/ikke-vaksinert. I resten av verden er det fremdeles reiseråd fra UD som avgjør om reiseforsikringen er gyldig.

Ikke alle forsikringsselskap har slike vilkår, og vi anbefaler alle som vurderer å reise ut av landet å sjekke hva reiseforsikringen dekker.

Vi anbefaler at du følger reiserådene, vurderer nødvendigheten av reisen og setter deg inn i situasjonen i det landet du skal reise til.
Vilkårene kan forandre seg ettersom koronasituasjonen forandrer seg, så dersom du har noe du lurer på, er denne siden hos Tryg alltid oppdatert.

Uforutsette hendelser på ferie

Uansett om du befinner deg i utlandet eller her hjemme, kan det skje uforutsette hendelser på reise. Da kan reiseforsikringen være god å ha. Forsinkelse i reiseruten, forsinket bagasje og tyveri, eller skadeverk på reisegods, er bare noe av det som kan føre til merutgifter, og som reiseforsikringen kan dekke. Ved sykehusinnleggelse og hjemtransport vil man også ha rett på erstatning for reiseavbrudd.

– Mange vil trolig booke leiebil, og da er egenandelen ved skade eller tyveri av bilen dekket med vår beste reiseforsikring, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Dekker sykdom og hjemtransport

På norgesferien dekker reiseforsikringen også nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Det kan dreie seg om legehjelp, medisiner eller sykehusopphold. Den dekker også nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Sikret uansett reiselengde

– Det er ingen grunn til ikke å ha reiseforsikring også når man ferierer her hjemme. Tryg sin beste reiseforsikring dekker også dagsreiser i Norge, fortsetter Brandeggen.

– På reiser i Norge vil man ha dekning for utgifter ved forsinket avgang og forsinket fremmøte. Man er også dekket for skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og skadeverk og merutgifter som påløper ved forsinket bagasje. I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger, sier Brandeggen.

Innboforsikring også utenfor hjemmet

Det er også verdt å sjekke ut vilkårene til innboforsikringen din dersom du skal være mye på farten i sommer. For selv om innboforsikring i utgangspunktet gjelder stedet som er nevnt i forsikringsbeviset, gjelder det også for innbo og løsøre som du midlertidig tar med deg hjemmefra.

– Har du innboforsikring dekker den brann hvor som helst i Norge, samt tyveri og skadeverk på barnevogn, sykkel og sykkeltilhenger. Tar du bilferie i Norge har du også dekning for tyveri eller innbrudd i bil med vår beste innboforsikring, sier Brandeggen.

Er du godt nok dekt?

Mange tenker at den reiseforsikringen de har via arbeidsgiver eller det kortet de har betalt ferien med er nok. Men det er andre vilkår knyttet til reiseforsikring via kortet, blant annet må du ha betalt minst halvparten av reiseutgiftene med kortet. Og den forsikringen du eventuelt har via arbeidsgiver begrenser seg ofte til tjenestereiser. Er du usikker på om du trenger tilleggsforsikring, kan det være verdt å sette av en liten halvtime og gå gjennom de vilkårene du har fått tilsendt.

Se vilkårene som følger med kortprogrammene i Danske Bank her

Det lønner seg å bruke kundefordelene

Er du usikker på hvilke forsikringer du har, og hvilke du bør ha?

Som Danske Bank-kunde får du gode rabatter og flere fordeler på forsikringer hos Tryg. Snakk med en hyggelig rådgiver for en gjennomgang av forsikringene du faktisk trenger, og hvilke fordeler du får som kunde.

Les mer om fordelene dine

Innholdet er levert av Tryg og deler er tidligere publisert i Tryg-magasinet.