Markedsoppdateringer

 

Vi tilbyr flere ulike markedsoppdateringer til deg som er interessert i verdens finansmarkeder. Her finner du våre ulike kanaler. 

 Podcasten Bænkers (Karantene-spesial)

I forbindelse med Koronaviruset spiller Sjefstrateg Christian Lie sammen med Programleder Fredrik Ask Stenrud inn daglige podcaster med oppdateringer fra verdens finansmarkeder. 

Hør podcasten her

Les også


House View

Aksjer er fortsatt verdt den høye risikoen

Vi har sjelden hatt større usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen og selskapenes inntjening enn i øyeblikket. Likevel ser vi for oss positiv avkastning i aksjer det kommende året og er forsiktige optimister i investeringsstrategien vår.

Hjemme-sommer med is i glasset

Kort oppsummert har markedsutviklingen den siste måneden vært en dragkamp mellom stadig hyggeligere tall fra verdensøkonomien og urovekkende smittetall i USA.

Sentiment, likviditet og inntjening avgjør din aksjeavkastning

Verdien av aksjer har steget nesten 40 prosent siden bunnen 23. mars. Rekylen har vært rekordrask og optimismen har bredt seg til stadig flere markedsdeltakere.

Rasjonell eller overdreven optimisme?

Til tross for kursfall de siste dagene har signalet fra aksjemarkedene vært at resesjonen og bear-markedet vil bli av rekordkort varighet.

Artikkel

Om vekstpotensial, inflasjon og gjeld

Aksjemarkedene løftes av økonomisk aktivitet uten tegn til nye smittebølger. Mange fremvoksende økonomier sliter likevel fortsatt med høy vekst i dødsfall og smittede. Hvilke konsekvenser kan COVID-resesjonen få for verdensøkonomien på sikt?

Artikkel

Heisen ned, men trappen opp?

Krisen har gått over i en ny fase. Virus-spredningen har stoppet opp og kommet under en viss kontroll i mange land, restriksjoner løftes og en gryende følelse av normalitet brer seg. 

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til revidert budsjett for 2020. Det kom ingen vesentlige endringer på skatteområdet, men som ventet var forslagene naturligvis preget av covid-19 utbruddet.

Artikkel

Korona-krisens digitale hegemoni

Hadde det ikke vært for fem teknologi-giganter ville utviklingen for amerikanske og globale aksjer sett mye verre ut. 

Artikkel

Rekordrask exit fra skjærsilden for aksjemarkedet

Stemningen i aksjemarkedet blomstrer og rekordsvake økonomiske tall ignoreres. At investorene er fremoverskuende mens nøkkeltallene er tibakeskuende, er den mest åpenbare forklaringen på dette. Men hvor bra kan det bli?