Aktiv formueforvaltning

Når du skal optimere formuen din, er investering en av de viktigste faktorene. Med aktiv formueforvaltning får du en kvalifisert sparringspartner og en investeringsstrategi, som sikrer deg attraktiv forventet avkastning etter skatt.

Vi forvalter - du velger risikoprofil

Med aktiv formeforvaltning overlater du det løpende forvaltningsansvaret til oss. Vi forvalter din kapital i den av bankens portefølje som passer best med din risikoprofil. Risikoprofilen bestemmes i dialog med din rådgiver.

Passer for deg med lite tid

Aktiv formueforvaltning passer for deg som har lite tilgjengelig tid, interesse eller kunnskap om å forvalte din egen kapital og i stedet foretrekker en profesjonell administrator å overvåke og foreta hensiktsmessige reposisjoner i porteføljen

Våre portefølger

Velkommen til Danske Bank