Kort

Du kan bruke våre kort til dine daglige handleturer og på reiser i utlandet. Noen av kortene har en reiseforsikring, noen har kreditt og andre har saldokontroll.  Skal du ha kort for første gang, får du dette ved å bestille et kundeprogram.