• Full frihet på inn- og utbetalinger
  • Ingen skatt på avkastning før avtalen utbetales
  • Ingen skatt ved endring av investeringsprofil

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å kunne leve slik vi ønsker som pensjonist. Flexipensjon er vårt anbefalte produkt for pensjonssparing. Start sparingen nå og få mer frihet når du blir pensjonist.

Figuren til nedenfor viser et eksempel på privat pensjonssparing. Pensjonsinntekten vil avhenge av folketrygd, tjenestepensjon, avkastning, varighet og størrelse på sparingen.

pension graph

Investeringsprofiler

Vi investerer din sparing på bakgrunn av den profilen du selv ønsker. Du velger fritt blant våre sammensatte investeringsprofiler under Danica Valg eller Danica Balanse - vi ordner resten.

 

Spareavtale

Avtalen opprettes som spareavtale med avtalegiro. Minste sparebeløp er 6 000 kroner i året. I tillegg til fast sparing kan det settes inn engangsbeløp.