Alt du trenger å vite om pensjon

Det er mye en må tenke på når man skal spare til pensjon. Her får du en introduksjon til det viktigste du bør vurdere.

Hvorfor spare til pensjon?

Selv om du slutter å jobbe, er du fortsatt den samme personen. Det er derfor viktig å tenke gjennom hvilke vaner, interesser og hvilken livsstil du ønsker å videreføre når du blir pensjonist. Har du for eksempel reist mye, vil dette kanskje være noe du ønsker å gjøre mer av som pensjonist. Dette er det viktig å ta høyde for når du planlegger økonomien din fremover.

Forventet levealder stiger, og i snitt lever vi 25-30 år etter at vi går av med pensjon. Du bør derfor planlegge økonomien din ut i fra at du skal leve mange år som pensjonist.

Hva blir min pensjonsinntekt?

De fleste må regne med en halvering av inntekten når de blir pensjonist. Du bør derfor sjekke hva din inntekt vil bli som pensjonist ved å logge deg på norskpensjon.no. Blir inntekten din for lav bør du begynne å spare privat, da får du økt pensjonsinntekt og mer frihet når du blir pensjonist.

Hvor mye bør jeg ha i pensjon?

Generelt anbefaler vi at pensjonsinntekten utgjør 80 % av lønna di. Da vil du få en inntekt som gjør at du som pensjonist kan opprettholde samme levestandard som du har nå. 


Egen pensjonskonto

Alle med innskuddspensjon får en pensjonskonto der all pensjon, både fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, automatisk blir samlet.

For deg betyr det:

 • Mer igjen for hver sparte krone
 • Bedre oversikt over egen pensjon
 • Mulighet til å selv velge hvor du vil ha din pensjonssparing

Dette bør du tenke på 

Hvordan spare til pensjon?

Du sparer til pensjon ved å opprette en spareavtale hvor pengene investeres i renter og aksjer med den risikoprofilen som passer best for deg. Når du sparer til pensjon bør du velge produkter tilpasset langsiktig pensjonssparing. Slike produkter gir deg skattefordeler sammenliknet med annen sparing i aksjer eller fond, mulighet til å oppnå god avkastning og fleksibilitet ved innskudd og uttak.

Skattefordeler 

Fondskonto:

 • Ingen skatt på avkastningen før avtalen utbetales, og du kan bytte fond uten at det utløser skatt.
 • Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling er avkastningen skattepliktig, avkastningen skattes på lik linje med verdipapirfond:
  - 31,68 % skatt på avkastning av aksjedelen.
  - 22 % skatt på avkastning av rentedelen.
  - Det gis skjermingsfradrag. Les mer om skjermingsfradrag på skatteetaten.no 
  -
   Det er formueskatt på fondskonto og formuesrabatt på 35 % for aksjefond

IPS:

 • Du får skattefradrag for innbetalt beløp (22 %).
 • Skattes som alminnelig inntekt på hele utbetalingen, ikke bare avkastningen (22 %).
 • Det er ingen skatt ved endring av investeringsprofil.

Hvilket pensjonsprodukt bør du velge?

Har du mulighet til å spare inntil 40 000 kr i året, og binde pengene frem til du blir 62 år, kan det være lurt å sette disse inn i IPS. Det vil gi deg størst skattefordel!

Er derimot fleksibilitet på utbetalingen viktig for deg så vil Fondskonto være et godt valg. 

 

Investeringsvalg

Det er viktig å velge riktig investeringsprofil på sparingen din. Det kan gi deg betraktelig mer i pensjon. Det finnes flere forskjellige profiler. Det viktigste er at du velger den som passer best for deg og din økonomiske situasjon.

Avkastning

Når du velger investeringsprofil er det aksjeandelen du skal ta hensyn til. En høy aksjeandel gir en høyere forventet avkastning, men gir samtidig større risiko for tap.

En generell anbefaling er at du bør velge en middels til høy aksjeandel dersom du har en lang spareperiode. Er det få år igjen til utbetalingsstart er det tryggere å velge en profil med en lav aksjeandel.

Andre har også lest