Aktiv Formuesforvaltning

Aktiv Formuesforvaltning er en aktiv forvaltet portefølje som baserer seg på det markedssynet som våre spesialister til enhver tid har. Både når det gjelder den overordnede fordelingen mellom renter og aksjer, og konkrete valg av enkeltaksjer og rentepapirer.

 

 

Bilde av aksjehandel i nettbank Danske Bank

Investering

Når du skal optimere formuen din, er investering en av de viktigste faktorene. Som Private Banking-kunde får du en kvalifisert sparringspartner og en investeringsstrategi, som sikrer deg attraktiv forventet avkastning etter skatt.

Strategien tar utgangspunkt i din risikoprofil og tidshorisont. Utover vanlige investeringsprodukter som aksjer, obligasjoner og fond, kan strategien også omfatte alternative investeringer. 

  • Aktiv forvaltning av din portefølje av våre beste forvaltere, uten tegning- og innløsningskostnader ved allokering i porteføljen
  • Du får personlig rådgivning av en investeringsspesialist ved vårt Finansbord
  • Månedsrapport som følger opp markedsutvikling, avkastning og sammensetning for porteføljen.
  • Halvårlig regnskapsrapport som viser detaljert avkastning, beholdning og transaksjoner.
  • Egen VPS-konto i nettbanken hvor verdiutviklingen vises daglig.

    Kontakt oss