Del

Dette lurer vi på ved årets skattemelding

Fredag 27. april stilte våre rådgivere opp til å besvare spørsmål rundt skattemeldingen på våre Facebook-side, og som vanlig er det mange spørsmål rundt emner som gjeldsrenter og fradrag. Vi gir deg svarene på de mest stilte spørsmålene vi fikk.

Hva er nytt i år?

I skattemeldingen for 2017 er post 5.0 for tilleggsinformasjon tatt bort. Her kunne du tidligere gjennom fritekst gi informasjon og opplysninger som man ikke fant passende i de øvrige postene. Dersom du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende informasjon utover beløpene i postene, må du legge dette ved som vedlegg til skattemeldingen. 

Aksjesparekonto var en av de største nyhetene på sparefronten i fjor, hvor realisasjon av aksjer eller fondsandeler ikke beskattes kun når man tar ut penger utover det opprinnelige innskuddet. Som en følge av det nye produktet, er det også tillagt egne punkter for aksjesparekonto i skattemeldingen. Disse er:

3.1.5 Utbytte aksjesparekonto
3.1.8 Gevinst salg aksjesparekonto
4.1.8 Formue aksjesparekonto – aksjedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – rentedel
4.1.8 Formue aksjesparekonto – kontanter
3.3.8 Tap aksjesparekonto

I tillegg kom det en ny IPS-ordning i fjor høst. Post 3.3.5 er ny og knyttet til det du har betalt inn til den nye pensjonssparingen. Beløpet skal være forhåndsutfylt, men det er viktig å sjekke at alt er riktig. 

Ifølge Skatteetaten blir det gjort flest endringer hvert år i kategoriene renter av gjeld og gjeld, bankinnskudd og renter av bankinnskudd. Fristen for å levere skattemeldingen er som vanlig 30. april før midnatt. Sett av tid til en økt før 30. april, så kanskje sparer du noen kroner.

Dette lurer vi på ved skattemeldingen

1. Hvordan fordeler jeg gjeldsrentene og lånet mellom samboeren og meg selv?
Svar: Den i samboerforholdet som har fått gjeldsrentene og lånet ført på seg må halvere summen og gjelden i sin skattemelding.

2. Bør jeg flytte gjeldsrentene fra han til meg?

Svar: Danske Bank anbefaler deg å vurdere dette dersom den ene av partene kommer i toppskatt- eller trinnskattposisjon.

3. Vi er skilt med felles barn. Barnet bor hos meg mesteparten av tiden. Hvor mye kan jeg få i fradrag for dette? 

Svar: Dersom du har utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år, kan du få fradrag. Dette er begrenset til 25 000,- kroner for ett barn og 15 000,- tillegg for hvert barn utover det første. Sjekk ut hvordan du fører dette i skattemeldingen her.

4. Får jeg pendlerfradrag, og hva kan jeg isåfall føre som fratrekk? 

Svar: Dersom du overnatter borte på grunn av jobb, kan du ha krav på fradrag. Sjekk om du er pendler her. Du kan bruke denne kalkulatoren for å beregne hvor mye du kan føre i fradrag for reise mellom hjem og arbeid.

5. Hva er reglene for skattefritt salg av bolig, f.eks hva kan jeg trekke fra hvis jeg selger bolig – og må betale skatt?
Svar: Du må ha eid og bebodd boligen de siste 12 av 24 måneder for å få salget skattefritt.

Andre har også lest: