Del

Nå kan du investere bærekraftig gjennom to nye impact fond

For å utvide tilbudet innen ansvarlige investeringer lanserer Danske Bank to nye impact fond som fokuserer på vann og klima. I tillegg til å skape konkurransedyktig avkastning har såkalt impact investering som mål å bidra til bærekraftig utvikling.

Impact investering tar sikte på å gjøre en forskjell. Gjennom impact fond kan kunder fra og med i morgen investere i selskaper som bidrar til å løse miljømessige og sosiale utfordringer som f.eks. ressursknapphet og miljøforurensning – og som samtidig har et lovende vekstpotensial.

Danske Bank tilbyr nå for første gang muligheten å investere i impact fond som fokuserer på vann og klima. Fondene er tilgjengelige for kunder i segmentene Private Wealth Management, Personal og Business Banking.

0B8C9FC9B958EDDF


– Vi opplever en økende interesse for bærekraftige investeringer. Mange investorer nøyer seg ikke lenger med å bidra til å minimere de negative konsekvensene av investeringene de gjør. Stadig flere ønsker faktisk å investere i selskaper som utgjør en positiv forskjell for mennesker, miljø og klima. Ved å tilbyd to nye impact fond gir vi investorer mulighet til å utgjøre en forskjell, samtidig som de oppnår konkurransedyktig avkastning, sier Ulrika Hasselgren, Head of Responsible Investment.

Impact fondene forvaltes av Impax Asset Management som har mer enn 20 års erfaring med etiske og ansvarlige investeringer.


Bidrar til å gjøre en forskjell

Thomas Fladby er Danske Capitals ambassadør for ansvarlige investeringer i Norge. Han mener tilbudet er et viktig signal fra Danske Bank, der vi viser kundene at vi ønsker å fokusere på utfordringene som verden møter i dag og i fremtiden. Inntil nå har det vært vanskelig for private investorer å få tilgang til fond som går inn for å gjøre en forskjell.

Investering i nye løsninger innenfor vann og klima

De to nye fondene investerer i henholdsvis vann og klima. Begge har fokus på at investeringene foretas i selskaper som:
• får en betydelig del av inntektene sine fra å utvikle løsninger på globale utfordringer innenfor vannmangel og klimaendringer,
• har et attraktivt vekstpotensial,
• og har høye standarder for måten virksomheten drives på når det gjelder miljø, sosialt ansvar og ledelse (ESG). 

 

Les mer om de to nye fondene her

Andre har også lest