Del

Eier du enkeltpersonforetak? Ikke glem dette når du leverer skattemeldingen

Alle som har mottatt skattemelding for næringsdrivende må levere denne elektronisk innen 31. mai. Nytt fra i år er at du risikerer bot for hver dag du ikke leverer.

Uansett hva slags selskapsform du driver skal skattemeldingen leveres elektronisk innen 31. mai. Skattedirektoratet oppgir at nesten 40 000 næringsdrivende ikke leverte skattemeldingen i tide i fjor. Rundt 15 000 av disse var enkeltpersonforetak og 23 000 var selskaper og deltakerlignende selskaper. Leverer du ikke i tide risikerer du nå å måtte betale tvangsmulkt for hver dag du er over fristen.

Hvis du er en av dem som kjenner at det kan bli vanskelig å rekke fristen kan det derfor være kjekt å vite at du fram til 31. mai også kan søke om utsettelse i inntil 30 dager. Skal du søke utsettelse kan du klikke du deg inn på denne lenken. Husk også at fristen for å delegere rettigheter slik at andre du vil skal kunne se, endre og sende inn skattemeldingen til din bedrift, går ut den 29. mai.


Enklere rapportering for småbedrifter

I fjor lanserte Skatteetaten næringsrapport skatt, som gjør det enklere å levere for dem som gjør rapporteringen selv. Næringsrapport skatt slår sammen ni av de mest brukte skjemaene for næringsdrivende til en rapport. Skatteetaten anslår at en av tre næringsdrivende kan bruke løsningen, som ble brukte av 45 000 næringsdrivende i fjor. 96 prosent av disse var enkeltpersonforetak og 4 prosent var små aksjeselskap (AS).

Hvis du lurer på om bedriften din kan bruke den forenklede rapporteringen har Skatteetaten en laget nyttig liste du kan klikke deg gjennom.

Med fristen rett rundt svingen haster det med å få med alle fradragene du kan ha rett på. Som eier av et enkeltpersonforetak kan du ha krav på en rekke ulike fradag. Skatteetaten har laget en oversiktlig fradragsveiviser for enkeltpersonforetak som vi anbefaler at du er nærmere på. Noen av de viktigste punktene finner du her:

Hvilke fradrag kan du ha rett på?

 • Bil

  Bil

  Hvis du bruker din egen bil til jobb og kjører mindre enn 6 000 kilometer i året, kan du få fradrag på 3,80 kroner per kilometer. Kjører du mer enn 6 000 km må du ta bilen inn i regnskapet. Hvis du ikke bruker egen bil, men bruker virksomhetens bil, kan enkeltpersonforetaket trekke fra alle kostnader ved bilbruken, inklusive saldoavskrivning på bilens kostpris, men husk at du da blir fordelsbeskattet for privat bruk.

 • Kontor

  Kontor

  Har du hjemmekontor som brukes i virksomheten, kan du kreve fradrag for faktiske utgifter eller et standardfradrag på kr 1600. Kombinert bruk av rom i boligen til kontor og for eksempel gjesterom, soverom eller kjellerstue omfattes ikke av reglene for hjemmekontor. Kontorlokaler du leier utenfor eget hjem, gir derimot full fradragsrett.

 • Kostnader og avskrivinger

  Kostnader og avskrivinger

  Når du kjøper utstyr eller lignende til bedriften, skal dette føres i balansen og kostnadsføres (avskrives) over flere år. Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på. Foretak som er bokføringspliktige trenger kun å forholde seg til de skattemessige reglene for avskrivning.


 • Utgifter til elektronisk kommunikasjon

  Utgifter til elektronisk kommunikasjon

  Du kan ha krav på fradrag for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) som du bruker i næring: mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon, bredbånd og trådløst nett.


 • Pensjon, sykepenger og forsikring

  Pensjon, sykepenger og forsikring

  Dersom du har kostnader til egen pensjonsordning, tilleggstrygd for sykepenger eller uføre- og ulykkesforsikring, kan du ha krav på fradrag.

Enkeltpersonforetak og toppskatt?

Hvis du driver et enkeltpersonforetak og betaler toppskatt har du mulighet til å dele overskuddet med ektefelle, registrert partner eller meldepliktig samboer dersom vedkommende har utført arbeid for enkeltpersonforetaket. Dette gir redusert skatt, samtidig som at ektefellen kan spare opp pensjonspoeng. Vær obs på at dette kun gjelder overskuddet til bedriften – underskudd må føres i helhet på eieren. Les mer om regler rundt fordeling av overskuddet og andre detaljer på Skatteetaten sine sider.

 

Fakta om tvangsmulkt

 • Tvangmulkt er en løpende mulkt som øker for hver dag opplysningsplikten ikke er oppfylt
 • For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2017 er rettsgebyret 1049 kroner.
 • Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 52450 kroner
 • Tvangsmulkten løper til:
  1. Opplysningene gis
  2. Skattemyndighetene fastsetter ved skjønn
  3. Maksimal beløpsgrense er nådd