Del

Slik får du skattefradrag for julebordet

Julebord for egne ansatte gir rett til skattefritak. Har du med kunder er det derimot en rekke krav som må oppfylles. 

Julebordsesongen bringer oss inn i Skatteetatens jungel av velferds- og representasjonsregler. Hovedregelen er at det er skatteplikt på alt en ansatt mottar fra arbeidsgiveren. Unntak for skatteplikt for velferdstiltak må oppfylle følgende vilkår:

  • Det må være en naturalytelse
  • Tiltaket må rette seg mot ansatte i bedriften
  • Tiltaket må gjelde alle eller en naturlig avgrenset gruppe ansatte (for eksempel en avdeling)
  • Tiltaket må styrke trivselen og samholdet i bedriften

Julebord er et eksempel på nettopp dette, noe som gjør at du ikke behøver å fordelsbeskatte de ansatte, og bedriften får fullt fradrag for alle utgifter.

Denne typen velferdstiltak gir også rom for å inkludere de ansattes familie, eiere, styremedlemmer, aksjonærer, deltidsansatte og korttidsansatte. Ønsker du derimot å invitere kunder, leverandører, konsulenter eller andre som ikke er tilknyttet bedriften, med på julebord, er vi over i kategorien representasjonskostnader. Her gjelder helt andre regler man bør være oppmerksom på, og du bør snakke med din regnskapsfører.

Det er verdt å merke seg at selv om du ikke oppfyller kravene til fradrag ved representasjon, kan du fortsatt få fradrag for egne ansatte som velferdstiltak.

Mindre bedrifter

Dersom selskapet ikke har ansatte, er det heller ingen mening i å arrangere julebord for å skape samhørighet. For bedrifter som eies av en person, eller som eies av ektefeller eller samboere, krever skattereglene at bedriften i tillegg har andre ansatte uten nær familiemessig tilknytning som i sum utgjør en hel stilling, for å kunne få fradrag for velferdstiltak som julebord. 

Nær familiemessig tilknytning er i denne sammenheng ektefelle, samboer, familiemedlemmer i rett opp- og nedstigende linje.

Vi i Danske Bank ønsker lykke til med julebordsesongen og oppfordrer alle til å ta godt vare på hverandre inn mot høytiden.

Andre har også lest: