Del

Starte egen bedrift?

Når du skal starte egen bedrift er det mye du må ta stilling til. Hvordan starter man egentlig bedrift, og hva kan banken bidra med for deg som ønsker å starte for deg selv?

Forretningsplan

Det hele starter med en idé, enten du skal selge et nytt produkt eller starte egen legepraksis. Du bør utarbeide en forretningsplan der du har tenkt gjennom hvem som er dine kunder, hva du skal tilby i markedet og hvordan dette skal finansieres. Veien fra idé til marked kan du lese mer om her.

 
Valg av selskapsform

Når forretningsplanen er lagt må du ta stilling til valg av selskapsform. Her kan våre rådgivere fungere som sparringspartnere som kan komme med tips og råd. Vi har spurt Greger Holm Evensen, rådgiver for små og mellomstore bedrifter, om hva vi fokuserer på i oppstartsfasen.

"Det første vi gjør er å undersøke hva kunden har behov for og hva som er deres ønsker og ambisjoner, heller enn å anbefale det ene eller det andre. Kundens livssituasjon og privatøkonomi har også betydning for valg av selskapsform, og for noen betyr sikkerhet mer enn andre. For en bedriftseier som har barn, hus og bil blir forsikringer veldig viktig. Vi oppfordrer også kundene til å snakke med andre rådgivere om et slikt valg, som for eksempel deres fagforening, forsikringsselskap, advokat eller regnskapsfører".


 

 

 Snakk med oss 

 

For deg som skal starte som selvstendig næringsdrivende finnes det mange muligheter, men også noen begrensninger. Derfor er det viktig med god dialog, og det kan være lurt å snakke med banken så tidlig som mulig i oppstartsprosessen. Våre rådgivere for små og mellomstore bedrifter har lang erfaring og kan fungere som sparringspartnere på veien. Lurer du på hvordan du går frem ved oppstart av nytt selskap? Se våre guider for å starte ENK eller starte AS.