Webinar: Aksjekurs

Tirsdag 9. februar kl 12:00-12:50
Nivå 1: Slik kickstarter du spareåret 2021 (Nybegynner)

I dette webinaret vil du lære om det grunnleggende om aksjer og fond. I tillegg vil vi gi noen gode tips til hvordan du selv bygger opp din egen portefølje over tid, og ikke minst hva du bør være klar over i forhold til pensjon gjennom arbeidsgiver. Etter foredraget skal du bedre forstå hvordan du kan bedre mulighetene for økt avkastning på sparepengene.

Agenda:

 • Dette er langsiktig sparing og hvorfor tenke langsiktig er viktig
 • Dette er aksjer og aksjefond
 • Slik fungerer aksjer og fond i praksis
 • Vi forklarer risiko og hva det betyr på kort og lang sikt
 • Lær deg de viktigste begrepene om sparing i fond og aksjer
 • Tips & triks for å komme i gang med sparingen
 • Spørsmålrunde: Hva lurer du på?

Stikkord for seansen:
Nybegynner. Fond. Aksjefond. Indeksfond. Aksjer. Spareavtale. Månedssparing. Børs. Skatt. Aksjesparekonto. Egen Pensjonskonto. Gevinst. Tap. Utbytte. Stopp loss. Gevinstsikring. Kurtasje. Gebyrer. Kostnader. Bindingstider. Sparebeløp. Risiko. Spredning. Svingninger. Bærekraft. ESG. Sektorer. Verdi-aksjer. Vekst-aksjer. Aksjeindeks. Benchmark. VPS-konto.


Onsdag 17. februar kl 12:00-12:50
Nivå 2: Bli din egen aksjemegler (Viderekommen)

Agenda:

 • De viktigste driverne i aksjemarkedet
 • Risikofaktorene og muligheter
 • Kort om ordre og hva som påvirker avkastningen din
 • Slik følger du med
 • Selskapshendelser: Emisjoner, børsnotering, aksjesplitt/-spleis, utbytte
 • Makrohendelser og ledende indikatorer
 • Verdi versus vekstaksjer
 • Aksjeanalyse og prising av aksjer
 • Slik sprer du risikoen (diversifisering)
 • Disse aksjene velger folk flest å investere i
 • Tips & triks for å bli din egen aksjemegler
Stikkord for seansen:
Litt erfaring. Emisjoner. Tegninsretter. Utvanning. Prising. Aksjesplitt. Aksjespleis. Fisjon. Utbytte-aksjer. Aksjer i utbytte. Aksjesparekonto. Nynoteringer. Aksjeanalyse. Teknisk analyse. Fundamentalanalyse. Aksjeutvelgelse. P/E. EPS. Kvartalstall. Makro. Verdiaksjer. Vekstaksjer. Børsmeldinger. Diversifisering. Volatilitet. Fryktindeks. Internasjonale aksjer. Andre verdipapirer. Futures.

Opptak av webinar

Nivå 1: Tirsdag 9. februar kl 12:00-12:50
Nivå 2: Onsdag 17. februar kl 12:00-12:50

 Se opptak av webinar her

Om foredragsholder:


Foto: CG Wesenberg / Kolonihaven Studio


Kristin Skaug

Daglig leder i Stiftelsen AksjeNorge

Kristin jobber med å øke kunnskapen om aksje- og verdipapirmarkedet slik at ung som eldre kan ta klokere valg for sin sparing. Hun har jobbet som både megler, forvalter og rådgiver innen renter og aksjer. Kristin er opptatt av at flere forstår at du hverken trenger å være millionær eller ha master i finans for å spare i aksjer og fond.