Opptak av webinar: Aksjekurs - Slik kommer du i gang

ae3768f8-00090252-6bd88d89

Last ned presentasjonen som en PDF her

Agenda

I dette webinaret vil du lære om det grunnleggende om aksjer og fond. I tillegg vil vi gi noen gode tips til hvordan du selv bygger opp din egen portefølje over tid, og ikke minst hva du bør være klar over i forhold til pensjon gjennom arbeidsgiver.

Vi går gjennom:

  • Hva aksjer og fond er
  • Hva du skal se etter når du velger aksjer og/eller fond
  • Komme i gang med egen sparing.
  • Forstå hva som menes med risiko og hvordan håndtere risiko
  • Hvordan du skal følge opp sparingen over tid


Sendingen ble gjennomført 22.10.2020 kl 16:30 og dette er et opptakGira på å komme i gang med sparing og investering?

Se flere av våre alternativer her


Presentasjonen skal ikke oppfattes  som et råd om investeringer, juridiske, skattemessige eller økonomiske forhold. Presentasjonen er ikke et tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter tilbudt av en tredjepart. 

Du må rådføre deg med egne profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, økonomiske og andre relevante forhold knyttet til om en konkret investering er egnet eller hensiktsmessig for deg. 

For ordens skyld opplyses det om at Danske Bank kan ha egne økonomiske interesser knyttet til innholdet av og vinklingen av presentasjonen, og Danske Bank kan, på egenhånd eller på vegne av andre kunder, sine samarbeidspartnere eller ansatte, utføre tjenester, motta forretninger fra, holde lange eller korte posisjoner i eller på annen måte være interessert i investeringer (herunder i derivater) knyttet til utstedere, verdipapirer eller annet som er omtalt i presentasjonen. Kurser, priser, kostnader og utgifter som er oppgitt i denne publikasjonen kan bli endret og kan også endres på bakgrunn av markedsbevegelser og ordinær markedsrisiko. Det er også viktig å være oppmerksom på at historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

Selv om alle rimelige hensyn er tatt for å sikre at innholdet er en korrekt og fullstendig framstilling, og ikke villedende, gis det ingen garanti for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og Danske Bank fraskriver seg derfor ethvert ansvar som måtte følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av presentasjonen. Danske Bank skal heller ikke ha noe ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger.