Opptak av Webinar: Aksjekurs nivå 1&2

Nivå 1: Slik kickstarter du spareåret 2021 (Nybegynner)

I dette webinaret vil du lære om det grunnleggende om aksjer og fond. I tillegg vil vi gi noen gode tips til hvordan du selv bygger opp din egen portefølje over tid, og ikke minst hva du bør være klar over i forhold til pensjon gjennom arbeidsgiver.


Agenda:

 • Dette er langsiktig sparing og hvorfor tenke langsiktig er viktig
 • Dette er aksjer og aksjefond
 • Slik fungerer aksjer og fond i praksis
 • Vi forklarer risiko og hva det betyr på kort og lang sikt
 • Lær deg de viktigste begrepene om sparing i fond og aksjer
 • Tips & triks for å komme i gang med sparingen
 • Spørsmålrunde: Hva lurer du på?

  Gi tilbakemelding på dette webinaret


9ae63a2a-00090252-48b6ce8c
Her kan du laste ned presentasjonen

Nivå 2:  «Bli din egen aksjemegler» (Viderekommen)

Agenda:

 • De viktigste driverne i aksjemarkedet
 • Risikofaktorene og muligheter
 • Kort om ordre og hva som påvirker avkastningen din
 • Slik følger du med
 • Selskapshendelser: Emisjoner, børsnotering, aksjesplitt/-spleis, utbytte
 • Makrohendelser og ledende indikatorer
 • Verdi versus vekstaksjer
 • Aksjeanalyse og prising av aksjer
 • Slik sprer du risikoen (diversifisering)
 • Disse aksjene velger folk flest å investere i
 • Tips & triks for å bli din egen aksjemegler
Gi tilbakemelding på dette webinaret

 

 
5efcb21d-00090252-33473236

 Her kan du laste ned presentasjonenGira på å komme i gang med sparing og investering?

Se flere av våre alternativer her

Presentasjonen skal ikke oppfattes  som et råd om investeringer, juridiske, skattemessige eller økonomiske forhold. Presentasjonen er ikke et tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter tilbudt av en tredjepart. 

Du må rådføre deg med egne profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, økonomiske og andre relevante forhold knyttet til om en konkret investering er egnet eller hensiktsmessig for deg. 

For ordens skyld opplyses det om at Danske Bank kan ha egne økonomiske interesser knyttet til innholdet av og vinklingen av presentasjonen, og Danske Bank kan, på egenhånd eller på vegne av andre kunder, sine samarbeidspartnere eller ansatte, utføre tjenester, motta forretninger fra, holde lange eller korte posisjoner i eller på annen måte være interessert i investeringer (herunder i derivater) knyttet til utstedere, verdipapirer eller annet som er omtalt i presentasjonen. Kurser, priser, kostnader og utgifter som er oppgitt i denne publikasjonen kan bli endret og kan også endres på bakgrunn av markedsbevegelser og ordinær markedsrisiko. Det er også viktig å være oppmerksom på at historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

Selv om alle rimelige hensyn er tatt for å sikre at innholdet er en korrekt og fullstendig framstilling, og ikke villedende, gis det ingen garanti for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og Danske Bank fraskriver seg derfor ethvert ansvar som måtte følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av presentasjonen. Danske Bank skal heller ikke ha noe ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger.