Webinar for
Helse Midt-Norge

Danske Bank inviterer i samarbeid med Helse Midt-Norge til Webinar:
Hvordan forebygge digital svindel? 

5bfdbd71-00090252-22a1de3c

Agenda

Kriminaliteten digitaliseres som samfunnet for øvrig, og at foretak blir utsatt for målrettet angrep er desverre ikke uvanlig. I dette webinaret ønsker vi sammen med Helse Midt-Norge å se på hvilke trusler som finnes og hvordan de kan forebygges.

 

Dette er et opptak. Sendingen ble opprinnelig gjennomført 01.10.2020 kl 10:00. 

I webinaret vil du møte disse:Andreas Nordbø

Head of Transaction Banking Operations Norge
Danske Bank

Andreas har mange års erfaring i Danske Bank og leder blandt annet avdelingen som jobber aktivt med å forebygge svindel i banken. 

 

Ingrid Grav
Senior Advisor, Fraud
D
anske Bank

Ingrid jobber tett på kunder som har blitt utsatt for svindel og få kjenner svindlernes triks bedre. Hun vil i dette webinare dele av sin erfaring.  

Terje Lund
Leder for DSLØ (Driftssenter Logistikk og Økonomi)
Helse Midt-Norge RHF

Terje har ansvaret for drift, vedlikehold og utviklingen av SAP  i samarbeid med fagmiljøene i helseforetakene.
Terje jobbet innenfor risikoområdet (inkludert svindel) i Danske Bank fra 2015-2019.

 

I samarbeid med