Opptak: Fiskerinæringen - kvotestruktur og prisutvikling for kvoter

Velkommen til en markedsoppdatering med fokus på norsk fiskerinæring. Vi har med oss flere ressurser som kan gi god og oppdatert innsikt i siste tids utvikling og utsikter. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis i sendingen. 

bcf8023d-00090252-e638e1c2


Agenda

  • Oppfølgning av kvotemeldingen - statusoversikt'
  • Endringer i stukturkvoteordningen
  • Etablering av en ordning for kvoteutveksling


Foredragsholdere er:

Kåre Nyvoll, General Manager i Atlantic Martine
Tore Fjørtoft, Partner i Schjødt.