Fremtidsutsikter

Med Professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets høgskole og Institutt for forsvarsstudier
92a889ab-00090252-ded9d438

Konfliktfylt sameksistens - Kina og USA i det
21. århundret

  • Hvordan vil rivaliseringen mellom USA og Kina utspille seg de neste årene?
  • Hva er konfliktpotensialet og hva er konsekvensene for Europa?

  • Professor Øystein Tunsjø ved Forsvarets høgskole og Institutt for forsvarsstudier forventer en konfliktfylt sameksistens mellom de to supermaktene fremover, ulikt den kalde krigen som preget rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen. Ulike former for militære konflikt kan heller ikke utelukkes. Europeiske land i periferien både økonomisk og militært vil møte vanskelige valg og utfordringer når landende skal manøvrere i dette landskapet.

    Dette er et opptak. Sendingen ble avholdt 15.10.2020 kl 14:00.