Opptak av Webinar:
Global Sustainable Future

f8f6ca20-00090252-80658049

Agenda

Omstillingen til en mer bærekraftig verden medfører potensielt den største endringen i aksjemarkedet siden den industrielle revolusjonen. Men hvordan henger selskapenes bærekraftinnsats sammen med potensialet for meravkastning?

Global Sustainable Future er rettet mot investorer som ønsker å investere i globale aksjer – der faktorer som prising av selskaper, vekstpotensial, ledelse og strategi spiller en dominerende rolle. Men i tillegg stiller disse investorene også store krav til bærekraftinnsatsen i hvert enkelt selskap som det investeres i. Det er avgjørende at selskapene her og nå bidrar til å løse en rekke av bærekraftmålene som FN har utformet.

Simon Christensen
Chief Portfolio Manager, Danske Bank Asset Management

Thomas Jakobsen Fladby
Senior ESG Specialist, Sustainable Investments.

Dette er et opptak. Sendeingen ble avholdt 23.09.2020 kl 13:00