Investorwebinar med Danske Formuesforvaltning

Dette er et opptak fra webinar avholdt 19.06.2020 kl 09:00

782d7e12-00090252-8031d767

I denne sendingen så vi nærmere på


Markedet
Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, oppsummerer kort den siste utviklingen i markedet og hva vi tenker videre fremover. 

Danske Formuesforvaltning
Overordnet gjennomgang av porteføljene, utvikling og hva vårt forvalterteam tror fremover med Jacob Egeskov Müller – Porteføljeforvalter, Danske Invest Asset Management.