Webinar: EUs taksonomi og skipsfart

Opptak av webinar fra Torsdag 9. Desember

80275b1a-985c-4891-baa7-a8bea72a56b3

EUs taksonomi og skipsfart

I løpet av de siste årene har EUs taksonomi vært et mye omdiskutert tema i det nordiske obligasjonsmarkedet. Reguleringen har som mål å bli en gullstandard for klassifisering av virksomheters grad av bærekraftighet. Rammeverket er fremdeles under utvikling, men blir allerede anvendt som grunnlag for grønne obligasjoner.
I dette webinaret vil vi se på hvordan taksonomien anser bærekraftig skipsfart, hvordan den kan påvirke skipsrederes investeringsbeslutninger, samt hvordan reguleringen kan påvirke selskapers tilgang på kapital.

 

Bendik Engebretsen, senior analytiker innenfor kreditt, tar dere gjennom sendingen. 

Gi tilbakemelding