Webinar: Likviditet og kontraktsrett i koronatiden

753a8f44-00090252-47586357

Om webinaret


Velkommen til webinar der vi ser nærmere på ny inkassolov, kontraks- og arbeidsrett i lys av Korona samt konsekvenser av Korona i ulike bransjer. 

Dette er et opptak. Webinaret ble opprinnelig avholdt 17.11.2020 kl 10:00.