Opptak av webinar: Makroøkonomiske utsikter for 2021

73b287cd-00090252-1d8e506b
Om Webinaret:

Frank Jullum jobber i dag som sjeføkonom i Danske Bank Norge. Tidligere har han jobbet som sjeføkonom i Danske Markets og makroanalytiker i Nordea, og har også erfaring fra Finansdepartementet og Finanstilsynet.

Noen konkrete punkter vi ser nærmere på: 

  • Hvor snart kan vi se er normalisering av økonomien? 
  • Hva er forventninger til rentebanen? 
  • Hva er kursen videre for den norske kronen? Og hvordan henger dette sammen med forventninger til oljepris m.m?
  • Utvikling i boligmarkedet.
  • Endringer i forbruk.

Programleder er Øystein Schmidt, pressesjef i Danske Bank.
Dette er et opptak. Sendingen ble opprinnelig sendt live 27. januar kl 12:00.

Andre webinarer

Webinarserie: Status og utviklingstrekk i økonomien internasjonalt, nasjonalt og regionalt med utgangspunkt i Pengepolitisk rapport.

Fire ganger i året slipper Norges Bank sin Pengepolitisk rapport. Rapporten inneholder blant annet en vurdering av utsiktene for norsk økonomi og Norges banks prognose for styringsrenten (også kalt rentebanen). Analysene i rapporten danner grunnlag for Norges Banks sine vurderinger og beslutninger rundt styringsrenten. 

Rapporten publiseres i mars, juni, september og desember. Påfølgende dag etter publiseringen holder vår sjeføkonom, Frank Jullum, webinar hvor han tar for seg de viktigste funnene i rapporten og setter dette opp imot egne prognoser og analyser. 

Les mer og meld deg på her