Webinar: Pengepolitisk rapport

Gjennomgang av Norges Banks pengepolitiske rapport - status og utvikling norsk og internasjonal økonomi med Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank. 

Dette er et opptak av sending avholdt 19.06.2020 kl 13:00

e83e15ae-00090252-68a2f4e1

Om sendingen:

Frank Jullum
Sjeføkonom i Danske Bank

Hva betyr Pengepolitisk Rapport for din bedrift? Norges Banks kvartalsrapport gir en oversikt over utviklingen i priser og faktorer som påvirker pris- og kostnadsveksten. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank forklarer konsekvenser og muligheter i scenariene som skisseres i Pengepolitisk Rapport.

Norges Banks Pengepolitiske Rapport med vurdering av finansiell stabilitet utgis fire ganger i året. Rapporten gjennomgår utsiktene for norsk økonomi og gir Norges Banks beste faglige skjønn ifht. prisutviklingen på 3-4 års sikt.