Opptak av Webinar: Ny arvelov fra 2021 – Hvilke grep må du ta?

789e6960-00090252-b55c7993


Om webinaret

Etter mange års arbeid er ny arvelov vedtatt av Stortinget og den trer i kraft fra nyttår. I hovedsak videreføres dagens arveregler, og de som ønsker en annen fordeling enn det arveloven regulerer må fremdeles skrive testament.

Vi tar for oss hva den nye arveloven betyr for deg, og hva du bør tenke på når du skal skrive testament eller ajourføre det gamle.

Webinaret holdes av skatteadvokatene i Danske Bank v/ Toril Jørgensen og Stein Are Mikkelsen

Dette er et opptak. Sendingen ble avholdt 10. november 2020 kl 11:00.