Opptak avWebinar: Generasjonsskifte

Sendingen ble sendt 16. juni 2020 kl 12:00

31390ebe-00090252-70acdf44

Om webinaret


Før Covid-19 pandemien preget nyhetsbildet, fikk du kanskje med deg avisoverskrifter som sier «Arveavgiften kommer!» og «Gjør generasjonsskifter nå». 

På webinaret diskuterer vi om arveavgiften kan komme tilbake etter stortingsvalget i 2021, og hvorfor 2020 av mange utpekes som et godt år for å påbegynne eller gjennomføre et generasjonsskifte. 

Tema for sendingen 

  • Hovedfokus vil være overføring av aksjer – både i drift- og holdingselskap
  • Hva er reglene i dag, og hvordan de kan bli i fremtiden
  • Hvordan etablere en skatteoptimal eierstruktur samt bruk av A- og B-aksjer

    Webinaret holdes av skatteadvokatene i Danske Bank v/ Toril Jørgensen og Heidi Kildal.