Opptak av Webinar: Skatteadvokatene med siste om revidert statsbudsjett 2020

01c180b1-00090252-5d5222ba

Last ned presentasjonen her

Om webinaret


Mye har skjedd siden statsbudsjettet ble vedtatt før jul, ikke minst har Covid-19 pandemien og alle vedtatte støttetiltak påført staten store utgifter. 

Spørsmålet er om det i forbindelse med revidert budsjett kommer ytterligere endringer og midlertidige tiltak? Webinaret tar for seg forslaget på skatteområdet, og fokuserer på de viktigste punktene selskaper og privatpersoner bør være oppmerksom på. 

Tema for sendingen

  • Nye midlertidige tiltak på skatteområdet som følge av Covid-19 
  • Andre foreslåtte endringer på skatteområdet 
  • Hvordan tilføre selskapet ditt kapital – innskudd vs innlån 

Webinaret holdes av skatteadvokatene i Danske Bank v/ Toril Jørgensen og Heidi Kildal.