Opptak av Webinar: Statsbudsjett 2021

Vi tar for oss endringene på skatteområdet, og fokuserer på de viktigste punktene selskaper og privatpersoner bør være oppmerksomme på. 

0bdf2f36-00090252-4d947bb5

Om webinaret

 

Webinaret avholdes samme dag som regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Dette er et spesielt budsjett på mange måter. Selvfølgelig først og fremst på grunn av Covid 19-pandemien og alle støttetiltakene som har påført staten store utgifter. Hvordan skal dette finansieres og er det behov for ytterligere tiltak? Dernest fordi dette er det siste statsbudsjettet sittende regjering legger frem før Stortingsvalget 2021.

Webinaret holdes av skatteadvokatene i Danske Bank v/ Toril Jørgensen og Heidi Kildal.

Dette er et opptak. Webinaret ble avholdt 07.10.2020 kl 14:00.