Opptak av Webinar: Valgspesial

af8674e1-00090252-e6e2f09f

Agenda

3. november er valgdag i USA. Sjefstrateg Christian Lie og sjeføkonom Frank Jullum stiller i studio klare til å ta temperaturen på markedene og eventuelle spørsmål fra seere når de første resultatene tikker inn 4. november. Sendingen ledes av pressesjef Øystein Schmidt. Bli med på vår valgspesial.

 

Sendingen ble gjennomført 4. november kl 09:00-09:45

 

Dersom sendingen ikke starter automatisk kan du forsøke å laste siden på nytt og trykke "play". Presentasjonen skal ikke oppfattes  som et råd om investeringer, juridiske, skattemessige eller økonomiske forhold. Presentasjonen er ikke et tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller ikke instrumenter tilbudt av en tredjepart. 

Du må rådføre deg med egne profesjonelle rådgivere om juridiske, skattemessige, økonomiske og andre relevante forhold knyttet til om en konkret investering er egnet eller hensiktsmessig for deg. 

For ordens skyld opplyses det om at Danske Bank kan ha egne økonomiske interesser knyttet til innholdet av og vinklingen av presentasjonen, og Danske Bank kan, på egenhånd eller på vegne av andre kunder, sine samarbeidspartnere eller ansatte, utføre tjenester, motta forretninger fra, holde lange eller korte posisjoner i eller på annen måte være interessert i investeringer (herunder i derivater) knyttet til utstedere, verdipapirer eller annet som er omtalt i presentasjonen. Kurser, priser, kostnader og utgifter som er oppgitt i denne publikasjonen kan bli endret og kan også endres på bakgrunn av markedsbevegelser og ordinær markedsrisiko. Det er også viktig å være oppmerksom på at historisk avkasting er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

Selv om alle rimelige hensyn er tatt for å sikre at innholdet er en korrekt og fullstendig framstilling, og ikke villedende, gis det ingen garanti for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og Danske Bank fraskriver seg derfor ethvert ansvar som måtte følge av disposisjoner foretatt på bakgrunn av presentasjonen. Danske Bank skal heller ikke ha noe ansvar for nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av tredjepartsopplysninger.