Impact investeringer

Måten du investerer på i dag vil påvirke morgendagens verden. Ved å investere i et impact fond bidrar du til en mer bærekraftig fremtid uten at det går på bekostning av god avkastning.

0B8C9FC9B958EDDF

Positiv effekt på vann- og klimautfordringer og god avkastning

 

Parvest Aqua

Gjennom Aqua-fondet investerer du i selskaper som utvikler løsninger som bidrar til å fremme trygg vannforsyning over hele verden. Det er et område med økonomisk vekstpotensial som også bidrar til sikre og forbedre vannkvaliteten for alle.

Les mer

Parvest Climate

Gjennom Climate Impact-fondet kan du investere i selskaper som aktivt fremmer en positiv sosial eller miljømessig utvikling. Dette er et område med langsiktig vekstpotensial som også støtter et grønt skifte.

Les mer


Dette får du når du investerer i impact fond

Investering i selskaper som støtter bærekraftig utvikling

Håndplukkede selskaper som alle henter en betydelig andel av inntekten sin fra aktiviteter som direkte støtter utvalgte bærekraftmål – samtidig som de har lovende vekstutsikter.

Analyse av selskapers ESG profil

Håndplukkede selskaper som kritisk vurderes opp mot ESG (Environmental, Social and Governance) standarder.

Et ekspertteam med finansiell og teknisk kompetanse

Et team av porteføljeforvaltere med både teknisk innsikt i bærekraftige løsninger og økonomisk kunnskap som gjør det mulig for dem å forstå teknologier, trender og forskrifter innenfor områder som f.eks. klima og vannforsyning.

Impact investeringer

Fakta

 • Hva er et impact fond?
  Et impact fond ønsker – i likhet med andre aksjefond – å skape solid avkastning for investorene sine.

  I motsetning til et vanlig aksjefond og andre Enviromental, Social and Governance (ESG) fond, vil et impact fond forsøke å skape god avkastning ved å investere i selskaper som utvikler løsninger som har en positiv effekt på sosiale og miljømessige utfordringer, som f.eks. ved å følge FNs bærekraftsmål. Impact fond ser også på hvordan selskapene forvalter virksomheten i et langsiktig perspektiv, der bærekraft og samfunnsansvar står i fokus. Porteføljeforvalterne analyserer hvordan selskapene arbeider med risikostyring samt ulike faktorer innen miljø, sosialt ansvar og selskapsledelse. Dette er også kjent som ESG.
 • Hva er ESG?
  ESG står for Environmental, Social and Governance.

  «E» står for «Environmental», dvs. miljøstandarder som sikrer at selskapene det investeres i følger regler og reguleringer, samt at de iverksetter relevante tiltak for å minimere den negative innvirkningen de har på miljø og klima.

  «S» stor for «Social» og definerer forholdet selskapene har til ansatte, leverandører, kunder og lokalsamfunnet. Alle arbeidstakere skal behandles rettferdig, og selskapet skal ha et positivt forhold til lokalsamfunnene selskapet opererer i.

  «G» står for «Governance» og dreier seg om kriterier for god ledelse i selskapene og omfatter standarder for investorrelasjoner, åpenhet, lederlønn og interne revisjonsordninger.
 • Hva er FNs bærekraftmål?
  FNs bærekraftsmål er sytten konkrete mål som er satt opp for å bekjempe fattigdom og ulikhet samt stoppe klimaendringene innen 2030.
  Du kan lese mer om de sytten målene på FNs nettside.
 • Hvem forvalter impact fondene?
  Fondene forvaltes av Impax Asset Management, et londonbasert selskap som har spesialisert seg på bærekraftige investeringer siden 1998.

  Impax har 20 års erfaring innenfor dette investeringsområdet, og er kjent for å ha et ekspertteam som kombinerer eksperter med bakgrunn fra miljørådgivning med forvaltere som har en mer klassisk investeringsbakgrunn.

  I 2014 mottok Impax høyeste hedersbevisning for selskaper i Storbritannia – Queen’s Award for Enterprise – i kategorien bærekraftig utvikling, og i 2017 vant Impax blant annet Wealth & Finance International Alternative Investment Awards 2017 – Best Natural Resources Investment Manager.
 • Er impact investeringer noe for meg?
  Impact investeringer kan være aktuelle for deg hvis du ser på mer enn potensialet for god avkastning. Vi anbefaler at du kontakter rådgiveren din for å finne ut om denne typen investering passer din risikoprofil.
 • Er det en bindingsperiode?
  Du kan til enhver tid selge din investering til markedskurs.
 • Hvordan kan jeg følge med på fondets avkastning?

  Du kan følge utviklingen på investeringene dine via nettbanken og i årsoversikten du får tilsendt fra Danske Bank. Du kan også følge fondenes aktuelle utvikling her:

  Parvest Aqua
  Parvest Climate

 • Hvor mye koster impact fondene?
  Impact fondene vi tilbyr er priset høyere enn konvensjonelle fond og fond som unngår selskaper som ikke lever opp til internasjonale prinsipper. Kostnadsnivået reflekterer blant annet følgende:

  Investering i et nisjemarked
  Investering i klima er et nisjeområde som krever spesialisert kunnskap og innsikt.

  Investering i mindre selskaper
  Fondene investerer i små og mellomstore bedrifter. Investering i mindre selskaper krever ofte ekstra undersøkelser for å kunne identifisere de mest attraktive investeringsmulighetene, ettersom mindre selskaper i markedet ikke i like stor grad overvåkes og vurderes av aksjeanalytikere som større selskaper. Fondsforvalteren Impax gjennomfører grundige undersøkelser og har tett dialog med mindre selskaper, noe som gjør dem i stand til å identifisere og håndplukke selskaper som utvikler spesialiserte teknologier og tjenester innenfor miljøområdet.

Kostnader og dokumenter

Få mer informasjon om Danske Banks arbeid med ansvarlige investeringer

I Danske Bank er vi opptatt av at du får en avkastning som både er konkurransedyktig og bærekraftig, når du overlater sparepengene dine til oss. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med ESG og screening i de andre fondene våre. 

Les mer