Aksjesparekonto

Nå er det enklere og gunstigere å spare i aksjer og aksjefond. Før årsskiftet kan du flytte aksjer og aksjefond med urealisert gevinst inn på konto, uten å betale skatt.  

 Kontoen er gratis og vil vises i din kontooversikt med det samme. 
Opprett kontoen i dag så er du klar.

Opprett Aksjesparekonto


Er du ikke kunde? 
Du kan enkelt bli kunde og opprette kontoen ved å bruke din eksisterende BankID. Klikk på linken for å legitimere deg, logg deg deretter inn i nettbanken for å opprette kontoen.

Bli kunde og opprett Aksjesparekonto


Her kan du se fullstendig prisliste for Aksjesparekonto

 

 

 • Ingen skatt før uttak av gevinst
 • Innskudd kan tas ut skattefritt
 • Flytt aksjefond med gevinst skattefritt i år

 

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto vil gjøre det enklere og gunstigere å investere. Attraktive skatteregler gjør at du kan kjøpe og selge aksjer* og aksjefond* uten å betale skatt på gevinsten underveis. Fordelen er at du kan reinvestere hele salgssummen i nye verdipapir, og du slipper å tenke på hvor mye du må sette av til skatt.

*Børsnoterte aksjer i EØS og verdipapirfond med mer enn 80 % aksjeandel.

Hva betyr det?

Innskutt beløp kan tas ut skattefritt fra aksjesparekontoen. Det betyr at dersom man for eksempel har skutt inn 100 000 kroner og saldoen har steget til 150 000 kroner, så kan man ta ut 100 000 kroner skattefritt. Man må først betale skatt når gevinsten tas ut. Dette er ulikt tradisjonell sparing i fond og aksjer.

Gunstig overgangsregel i 2017

I 2017 vil du som har aksjer og aksjefond med gevinst kunne flytte disse inn i aksjesparekontoen uten å realisere skatten. Når du har flyttet fondene inn i ordningen kan du selge disse skattefritt og reinvestere pengene i andre fond og enkeltaksjer. Det betyr at du kan selge deg ut av fond du ikke ønsker å være investert i lenger, uten å tenke på skatten.  

Du vil også få rett til skjermingsfradrag, noe som reduserer skatten din når du skal ta pengene ut av ordningen. 

 

E8DEBF81B958EDDF

Danske Invest er merkenavnet på alle våre verdipapirfond i Danske Bank. 

Våre norske aksjefond i Danske Invest har gitt høyere avkastning enn Oslo Børst i 9 av de siste 10 år. 
I mars 2017 utropte Dagens Næringsliv forvalteren av Danske Invest fondene til Norges beste aksjeforvalter.
I Aksjesparekontoen finner du både aktivt forvaltede aksjefond og rimelige indeksfond. 

Aksjesparekonto i Danske Bank gir deg tilgang til aksjefond fra mange anerkjente, norske og internasjonale fondsleverandører.

Aksjesparekonto

Spørsmål & svar

 • Hva koster Aksjesparekonto?
 • Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

  Hvem kan opprette Aksjesparekonto?

  Alle privatpersoner som er skattepliktige til Norge kan opprette Aksjesparekonto.
 • Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

  Hva kan jeg flytte inn i Aksjesparekonto uten å utløse skatt?

  Det er kun privateide børsnoterte aksjer eller aksjefond som kan flyttes inn i Aksjesparekontoen uten å utløse skatt i overgangsperioden, som varer frem til 31.12.2017. Overføringer fra Investeringskonto/Fondskonto (forsikringssparing) eller Investeringsselskaper utløser skatt.
 • Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

  Hva slags spareprodukter kan inngå i en Aksjesparekonto?

  Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, aksjefond og børshandlede fond (exchange traded funds) i selskap hjemmehørende i land innenfor EØS.
   
  Du kan ikke handle «exchange traded notes» (ETN), derivater, obligasjoner, kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 % eller rentefond på en Aksjesparekonto.Det er kun investering i børsnoterte aksjer og aksjefond (med mer enn 80 % andel aksjer) som omfattes av de nye gunstige reglene om Aksjesparekonto. Horisont aksje er et slikt fond, Horisont 50 omfattes ikke av ordningen da det har for lav aksjeandel, og kan dermed ikke overføres eller handles i kontoen.
 • Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

  Hvordan fungerer Aksjesparekonto?

  Aksjesparekonto gjør det det enklere gunstigere for deg å spare i aksjer og aksjefond. Nå kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinst så lenge gevinsten beholdes på aksjesparekontoen.  Det vil kun være uttak som overstiger det innbetalte beløpet som regnes som skattepliktig inntekt.  Skattepliktig uttak beskattes som aksjeinntekt etter de til enhver tids gjeldende satser. Fradrag for eventuelt tap kan kreves ved opphør av kontoen.
 • Hva er skjermingsfradrag?

  Hva er skjermingsfradrag?

  Skjermingsfradrag er et bunnfradrag for eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond som gjør at man kan trekke fra skatt på en del av gevinsten når man selger aksjer eller fond.

Andre har også lest


Velkommen til Danske Bank