Bærekraftige valg

Ønsker du å gjøre en forskjell? Ta flere bærekraftige valg? Les mer om hvordan vi kan hjelpe, både deg som enkeltperson og din bedrift. Sammen finner vi din vei i det grønne skiftet, og sørger for et mer bærekraftig samfunn.

"Danske Bank skal bidra til at våre kunder og samfunnet beveger seg mot en grønn og bærekraftig fremtid."

- Erlend Angelfoss, landssjef Danske Bank Norge

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I Danske Bank jobber vi for å beskytte og respektere menneskerettighetene på tvers av hele virksomheten vår.
Vi følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og utfører aktsomhetsvurderinger  i forbindelse med hvordan vi jobber med menneskerettigheter deretter.

Kontakt oss for mer informasjon og still dine spørsmål her


#Freetobeme

En mangfoldig og inkluderende arbeidsplass er en selvfølge for oss i Danske Bank, og derfor jobber vi også aktivt for å skape dette. Fordi alle skal ha like rettigheter, uavhengig av hvem de er og hvem de elsker.

 Slik jobber vi for mangfold

Slik jobber vi konkret med bærekraft

 • Bærekraftig finansiering

  - Vi hjelper våre kunder med å innfri deres ambisjoner for bærekraft gjennom finansiering

  Danske Bank har et mål om å finansiere 300 milliarder DKK i bærekraftig finansiering – og sette måltall for CO2 avtrykk i vår utlånsportefølje, som er i tråd med Paris-avtalen innen 2023. En forutsetning for å nå målet er å inkludere bærekraftsaspekter i vår rådgivning til både privat- og bedriftskunder.

  Les mer om våre målsettinger innen bærekraftig finansiering (engelsk)

  Les mer om grønn finansiering for bedrifter hos Danske Bank

 • Ansvarlige investeringer

  - Vi tar alltid hensyn til bærekraft når vi investerer

  Innen 2023 vil Danske Bank investere minst 400 milliarder DKK i eiendeler og selskaper som støtter overgangen til et bærekraftig samfunn. Innen 2030 vil banken ha investert ytterligere 150 milliarder DKK i selskaper og fond med bærekraftige investeringsformål (artikkel 9. fond). Innen 2050 skal Danske Banks investeringer være utslipps-/klimanøytrale.

  Les mer om våre bærekraftshensyn innen investering

  Les mer om vårt arbeid innen ansvarlige investering

 • Mangfold og inkludering 

  - Like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, legning, kultur og religion

  Innen 2023 vil Danske Bank-konsernet ha minst 35% kvinner i senior lederstillinger. Forskning viser at grupper med mangfold gir bedre resultater. Som en integrert del av samfunnet ønsker Danske Bank at vår organisasjon skal reflektere våre kunder og samfunnet for øvrig.

   Slik jobber vi for mangfold

 • Styring og integritet

  - Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig og transparent måte

  Minst 95% av Danske Banks ansatte må gjennomgå årlig opplæring i samsvar med regelverk og risikospørsmål. Opplæringen oppdateres fortløpende til å inkludere nytt lovverk og nye risikoscenarier for å styrke bankens rådgivning til kunder.

  Bærekraftsrapport 2021

 • Entreprenørskap

  - Oppstartsbedrifter og raskt voksende virksomheter får riktig hjelp

  Danske Bank spiller en aktiv rolle i samfunnet for å legge til rette for at entreprenørskap skal vokse. Vi har som mål å støtte minst 10 000 oppstartsbedrifter og vekstbedrifter med verktøy, tjenester og kompetanse innen 2023. Dette gjør vi gjennom Danske Banks plattform The Hub og akselerator + impact som kobler forretningsideer med kapital og arbeidskraft.

  The hub

  +impact

 • Danske Banks miljøavtrykk

  - Vi tar ansvar for våre CO2-utslipp

  Frem til 2023 vil vi redusere våre egne CO2-utslipp med 40% sammenlignet med 2019. Innen 2030  har Danske Bank i tillegg et mål om å redusere egne CO2-utslipp med ytterligere 20%. Vi samarbeider også med leverandører som tydelig rapporterer sin virksomhet fra et bærekraftsperspektiv gjennom ISO-sertifisering.

  Danske Bank legger frem ny og ambisiøs klimaplan

Bli inspirert av våre bedriftskunder


Blant verdens mest bærekraftige møbelprodusent?

Den familieeide møbelbedriften Vestre har blant annet møblert Times Square i New York, King’s Cross i London og Aker Brygge. Nå bygger de verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor.

Les kundehistorien til Vestre møbelfabrikk

Snakk med oss om bærekraft

Grønn finansiering for din bedrift

Har du snakket med banken din om hva det grønne skiftet betyr for din bedrift? Sammen støtter vi deg i å ta bærekraftige valg gjennom kunnskap, dialog og tilgang til finansiering.

Få hjelp til å komme i gang

 Ansvarlige investeringsprodukter

I Danske Bank analyserer vi miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer sammen med økonomiske faktorer for å beskytte våre kunders investeringer.

Les mer om våre ansvarlige investeringer

Bærekraft, bank og business webinarserie

En serie webinarer som setter bærekraft for bedrifter i fokus. Målet er å dele kunnskap, erfaring og inspirasjon innenfor den grønne omstillingen.


Se opptak fra webinarserien

ESG- og bærekrafts-rapporter

Under kan du laste ned våre rapporter som går mer i dybden på hvordan vi jobber med ESG og bærekraft.

Siste nyheter om bærekraft
Miljøfytårn

Som en viktig del av bankens arbeid med bærekraft og miljø er alle våre kontorer Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2010.

Sertifiseringen skal fremme miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme, og gir oss verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre oss innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.