Kort fortalt:

  • Fremover kan du velge å investere i et mye større utvalg av ansvarlige fond fra Danske Invest
  • Fondene er enten såkalte ESG-fond eller fond med et bærekraftig investeringsmål
  • Som investor i fondene kan du bidra til å understøtte en positiv utvikling i samfunnet

Er det viktig for deg når du investerer at avkastning og ansvarlig investering går hånd i hånd? Da har du i Danske Bank flere interessante investeringsmuligheter.

Flere Danske Invest-fond reklassifisert

Flere Danske Invest-fond ble i 2021 reklassifisert, slik at de enten kan kategoriseres som ESG-fond eller fond med et bærekraftig investeringsmål, som definert i SFDR-forordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) i artikkel 8 og 9.

Etter dette er over 130 fond på tvers av Danske Invests markeder blitt klassifisert som ESG-fond, mens 11 fond kategoriseres som fond med et bærekraftig investeringsmål.

«Ansvarlighet og bærekraft er viktige strategiske satsingsområder for oss i Danske Bank, så det er svært positivt at vi nå kan tilby våre kunder et omfattende utvalg av nye ESG-fond og fond med et bærekraftig investeringsmål. Dette er etter vårt syn både i investorenes og samfunnets beste interesser», sier Thomas Otbo, investeringsdirektør i Danske Bank.

De to fondskatogoriene er nyttige indikatorer, dersom du ønsker å investere i fond med fokus på bærekraft.

Hva betyr det for deg som investor?

For Danske Invest er den nye reklassifiseringen av fondene en viktig milepæl i arbeidet med ansvarlige investeringer. Etter reklassifiseringen er rundt 95 prosent av alle Danske Invest-fond enten ESG-fond eller fond med et bærekraftig investeringsmål.

«Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle relevante investeringsprodukter med fokus på bærekraft - både for å imøtekomme kundenes etterspørsel og for å bidra til å støtte skiftet mot et mer bærekraftig samfunn", sier Robert Mikkelstrup, administrerende direktør i Danske Invest.

Hvis du allerede har investert i en av Danske Invest-fondene som nå er re-klassifisert, trenger du ikke å gjøre noe. I forhold til tidligere betyr endringene i hovedsak at investorer får mer innsikt i arbeidet som utføres med ansvarlighet i de enkelte fondene.

"Vi ser frem til å kunne kommunisere mer detaljert om hvordan vi gjennom vårt arbeid i de enkelte fond kan integrere og påvirke en bærekraftig utvikling", sier Robert Mikkelstrup.

To typer ansvarlige fond

De to fondskategoriene er nyttige indikatorer hvis du er opptatt av å investere i fond som fokuserer på bærekraft:

Fond med et bærekraftig investeringsmål (artikkel 9) er fond som har et sterkt fokus på å støtte opp under bærekraftig utvikling. De investerer i økonomiske aktiviteter som bidrar til:

  • klimamål, for eksempel fornybar energi, biologisk mangfold og reduksjon av CO2,
  • sosiale mål, som gode arbeidsforhold eller sosial integrering,
  • eller en kombinasjon, som et bredt fokus på å støtte FNs bærekraftige utviklingsmål (SDGer). Dette gjelder for eksempel for aksjefondet Danske Invest Global Sustainable Future, som investerer i selskaper som bidrar positivt til å oppnå utvalgte elementer i FNs klimamål.

ESG-fond (artikkel 8) har ikke bærekraftige investeringer som mål, men kan fortsatt bidra til å fremme den positive samfunnsutviklingen. Fondene fremmer:

  • miljømessige forhold (E) eller
  • sosiale forhold (S) og sikrer også
  • god eierstyring (G) ved for eksempel å påvirke selskapene de investerer i via aktivt eierskap, og ved å velge bort selskaper som ikke leverer godt på ESG-områder.

Hvordan vite hvilke fond som er ansvarlige?

Ønsker du å gjøre ansvarlige investeringer når du handler fond, så har vi gjort det litt lettere for deg å finne frem. Se etter det grønne bladet, som representerer et fond med et bærekraftig investeringsmål, eller den grønne globusen som representerer ESG-fond i fondslisten.

Les mer om hvordan vi jobber for å sikre deg ansvarlige investeringer her.