Det sier Kristin Kvåle, gjest i episode 46 av All In med Oslo Business Forum og bærekraftansvarlig for Danske Bank i Norge. I løpet av praten med Kristin, får vi et spennende innblikk i hva slags rolle bank og finans har i den grønne bølgen.

- Bankene er en utrolig viktig faktor for å lykkes med dette. Vi sitter på kapitalen og bestemmer hvor den dirigeres. Investeringer og utlån er det viktigste vi gjør. Vi skal ha orden i eget hus, men hvor vi dirigerer kapital, det er der vi får en stor effekt.

- Kan ikke bli sittende med «brune bygg»


Kristin jobber både med å heve kunnskapen om bærekraft internt, og som talsperson for bærekraftsatsingen eksternt. Hun opplever at mange knytter bærekraft kun til klima, men minner også om S-en og G-en i ESG-ene, environmental, social og governance.

- Det er tross alt 17 bærekraftmål, og mange handler om klima, men veldig mange handler om noe annet.

Der bankene før kun vurderte tall, er det nå en helhetlig vurdering som ligger til grunn før man for eksempel godkjenner et lån. Under paraplyen bærekraftig finans, er det andre risikofaktorer enn kun de rent økonomiske.

- Om kunden tar for høy risiko, så tar jo også vi høy risiko. Vi ønsker ikke å bli sittende med bare «brune bygg» om fem år, fordi vi ikke var oppmerksomme på dette. For da har både vi og kunden et problem, for du får ikke refinansiert de.


Vestres bærekraftarbeid

Vi får også høre mer om Vestre, næringsminister Jan Christian Vestres familieselskap, som er en møbelprodusent som har inkorporert bærekraft i forretningsmodellen.

- De har tatt bærekraft inn i alt de gjør. I hele verdikjeden, i produksjonen, i transport. De lager møbler som skal vare. De tar inn folk som har hull i CV-en. De er et av få selskaper jeg kjenner til som har tatt den så langt og virkelig fått bærekraft inn i alt de gjør.

I tillegg får du høre om EUs geniale sjakktrekk ved å bruke bank og finans som «både pisk og gulrot», om risikoen ved å ikke være endringsvillig og om fossil brensels fremtid.

Dette får du høre mer om i podcasten

  • Hvordan bank og finans jobber med bærekraft?
  • Hvor starter man om man ikke allerede har begynt jobben med ESG-ene?
  • Har Kristin noen tips og råd fra det hun har lært fra arbeidet i banken?

Lytt til podcasten her