Legitimering

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor banken, enten som personkunde, eller fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift.

I følge hvitvaskingsregelverket har alle finansforetak en plikt til å gjennomføre kontroll av de personer og bedrifter som ønsker å etablere et kundeforhold.

Legitimering med BankID

Vi anbefaler at du bruker BankID for å legitimere deg i bankens systemer. Dette går svært raskt og du benytter den BankID du allerede har hos din eksisterende bank. Det koster selvsagt ingenting å benytte denne tjenesten. Les mer om BankID her. 

NB! Du må ha en aktiv BankID-avtale med Personlig Passord utsendt fra din bank for at legitimering med BankID på Mobil skal fungere.

Du kan lese mer BankID på Mobil som kodebrikke her:

Legitimering - bedriftskunde

Dersom du er en reell rettighetshaver, signaturberettiget eller skal ha fullmakt til bedriftens konto må du være legitimert hos oss.

Legitimering med BankID tar kun et par minutter. Du starter legitimeringsprosessen ved å klikke på knappen nedenfor.

Legitimer deg nå

Legitimering - personkunde

Alle personkunder må være legitimert hos oss før de kan ta i bruk produkter og tjenester som bankkonto, kort og lån.

Legitimering med BankID tar kun et par minutter. Du starter legitimeringsprosessen ved å klikke på knappen nedenfor

Legitimer deg nå