Boliglån med fast rente

For deg som ønsker en forutsigbar og trygg økonomi

 • Velg mellom 3, 5 eller 10 års rentebinding
 • Bind renten på hele eller deler av boliglånet
 • Lån inntil 80 % av boligens verdi


NOMINELL RENTE FRA

2,35%

 Søk om lån

Renten på lån kan over tid endre seg vesentlig. Foretrekker du en mer forutsigbar økonomi, kan du med fastrentelån sikre deg mot en ubehagelig renteøkning. Med fastrente på boliglånet, vet du nøyaktig hvor mye du skal betale hver måned.

Boliglån

Fakta om Boliglån med fast rente

 • Hvor mye kan jeg låne?

  Hvor mye kan jeg låne?

  Det er alltid individuelle hensyn forbundet med å låne penger. Vi må derfor gå gjennom din økonomi før vi kan tilby deg lån. I dag er det et krav på minst 20 % egenkapital når du skal kjøpe bolig. Det vil si at kjøper du en bolig til 2 000 000 kr, må du selv stille med 400 000 kr i oppsparte midler (egenkapital).
 • Rente og nedbetalingstid

  Rente og nedbetalingstid

  Binder du renten, blir den ikke påvirket selv om renten i markedet endres. Du vil til enhver tid vite hvor mye du skal betale på lånet, noe som gir deg økonomisk forutsigbarhet og trygghet i hverdagen. 

  Du kan selv bestemme om du vil binde renten på hele eller deler av boliglånet. På den delen av lånet som er bundet, betaler du samme rente i det avtalte tidsrommet, enten 3, 5 eller 10 år.

  Velger du å innfri hele eller deler av lånet i bindingstiden, vil det bli beregnet over- eller underkurs. Hvis renten på et nytt lån er lavere enn renten på ditt fastrentelån, må du betale overkurs som en kompensasjon for bankens tapte renteinntekter. Er dagens rente høyere enn renten på lånet ditt, oppstår det underkurs. Eventuell underkurs utbetales ikke, bortsett fra ved låntakers død eller ved skifte av låntaker ved et samlivsbrudd.
 • Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

  Hva skjer med fastrentelånet når bindingstiden utløper?

  Mot slutten av bindingsperioden, vil du motta informasjon fra oss om at bindingsperioden snart utløper. Hvis lånet ikke er nedbetalt, kan du velge mellom å gå over til flytende rente, eller en ny fastrenteavtale. Du må som minimum ha igjen 3 års nedbetaling på lånet for å kunne gå inn på en ny fastrenteavtale.

 • Hva er over- og underkurs?

  Hva er over- og underkurs?

  Beregning av over- eller underkurs skjer dersom du skal si opp avtalen om fastrente før avtaleperioden er avsluttet, eller dersom du ønsker å nedbetale lånet raskere enn planlagt. Overkurs oppstår når renten på et tilsvarende nytt fastrentelån er lavere enn din fastrente. Underkurs oppstår når renten på nye fastrentelån er høyere enn din fastrente. 

  Hvis du for eksempel har et fastrentelån med en rentebinding på 10 år, og etter 5 år ønsker å gå ut av avtalen, vil over- eller underkursen beregnes ut fra et nytt fastrentelån på 5 år. Dersom gjenværende låns bindingstid ligger mellom de bindingsperioder som tilbys av Danske Bank, beregnes et veid gjennomsnitt av lån som ligger på hver side av den aktuelle bindingstiden.
 • Må jeg innfri lånet dersom jeg skal bytte bolig i løpet av bindingsperioden?

  Må jeg innfri lånet dersom jeg skal bytte bolig i løpet av bindingsperioden?

  Nei. Du kan overføre fastrentelånet ditt til den nye boligen. Det er selvsagt en forutsetning at vi kan godkjenne den nye sikkerheten. 
 • Hvordan flytte lånet mitt til Danske Bank?

  Hvordan flytte lånet mitt til Danske Bank?

  Først må du søke om lån hos oss. Blir lånet innvilget, og du takker ja, starter flytteprosessen i det vi mottar de signerte lånepapirene. Sammen blir vi enige om når lånet skal flyttes. Det eneste du behøver å gjøre er å signere avtalen om bankbytte, så ordner vi resten. Bankbytteskjema finner du i nettbanken, når du har fått tilgang til den. Det er et krav at du flytter over din lønnskonto til oss, og at du benytter oss til varekjøp og regningsbetaling.
 • Skreddersy lånet ditt

  Skreddersy lånet ditt

  Du kan kombinere ditt Fastrentelån med andre typer lån. Vi hjelper deg gjerne med å finne den løsningen som passer best for deg.
Lån

Tips & Råd

 • Fast eller flytende rente?
  Når du skal ha et boliglån, kan du velge mellom fast eller flytende rente. Det er mulig med en kombinasjon av dette. Hva som er riktig for deg, avhenger blant annet av din økonomi og ønske om forutsigbarhet.

  Ønsker du en forutsigbar og trygg økonomi vil fast rente være det beste for deg. Velger du fastrentelån, er du bundet til en fast rente og nedbetalingsplan for 3, 5 eller 10 år. Med et fastrentelån vet du hva du skal betale i måneden i perioden renten er bundet. Renten på lånet påvirkes ikke av renteendringer i markedet. Motivet for å velge fastrente, bør altså være forutsigbarhet, ikke en form for rentespekulasjon. 

  Har du en økonomi som tåler rentesvingninger, og du ønsker fleksibilitet i nedbetalingen, kan du vurdere et lån med flytende rente. Du kan da innfri lånet når som helst, helt eller delvis.

  Kombinerer du boliglånet ditt med fast og flytende rente oppnår du forutsigbarhet på den delen av lånet som er bundet.
 • Gjør deg klar til ditt boligkjøp
  Uansett hvilken boligtype du er på jakt etter, er det flere ting du bør tenke på før du setter i gang. Du kan lese mer om dette under «Du skal kjøpe bolig».
 • Finanseringsbevis
  Et Finansierinngsbevis er en bekreftelse på hvor mye du kan få låne i banken. Skaff deg Finansieringsbevis før du starter jakten på drømmeboligen, så vet du hvor langt du kan bli med i budrunden. 

  Om du ikke har benyttet lånetilbudet innen 3 måneder, kan du ta kontakt for å fornye det.   

  Søk om Finansieringsbevis

Andre har også lest


Velkommen til Danske Bank