Bankens varslingstjeneste bidrar til å sikre at uregelmessigheter, ugjerninger og mistanker om slike kan rapporteres, håndteres og undersøkes av et dedikert team av varslingsspesialister og etterforskere.

Anonymitet og konfidensialitet

Danske Bank ønsker å sikre integriteten, og gjøre det riktige for våre kunder, kolleger og samfunnet. Derfor oppfordres alle som har en bekymring de ønsker å rapportere, til å benytte seg av vårt Whistleblowing system. Alle som velger å benytte seg av ordningen kan velge å være helt anonym.

Whistleblower-nettsiden ligger på en egen ekstern server, som gir fullstendig anonymitet og sikrer at alle varslingsrapporter håndteres strengt konfidensielt.

Varslervern

Våre ansatte kan stole på at de bekymringer kan rapporteres anonymt uten frykt for represalier i samsvar med nasjonale lover og Danske Banks varslingspolitikk.

Hva skal rapporteres?

Mistanke om misbruk og/eller uregelmessigheter, for eksempel uredelig, upassende, uærlig, ulovlig eller uaktsom aktivitet eller atferd skal rapporteres. Alle bekymringer som rapporteres skal gjøres i god tro.

Gå til varslingsnettsted