Del

Ris, ros og klager

Vi ønsker å forbedre våre produkter og tjenester, og setter stor pris på din tilbakemelding. I dette t​ilbakemeldingsskjemaet kan du fylle ut forslag til forbedring, klager og ros.

Ris, ros og klager


Slik behandler vi din klage

Vi anser det som en viktig oppgave å finne en god og rettferdig løsning på din klage. Derfor har vi utnevnt kompetente og dedikerte rådgivere til å behandle klager. Behandlingstiden avhenger av klagens art. Vi holder deg derfor forløpende informert om behandlingstiden. I åtte av ti tilfeller løser vi klagen innen to virkedager.

Sender du en klage, vurderer vi først situasjonen og overveier hvordan vi best mulig kan hjelpe deg. I noen tilfeller kan det være nødvendig for våre rådgivere å ta kontakt med deg for å innhente mer detaljer om saken eller for å bekrefte din identitet. Rådgiveren vil kontakte på mest hensiktsmessige måte. Dette for å sikre at saken blir behandlet på riktig måte.

Det er ikke noe vi verdsetter mer enn å ha glade og tilfredse kunder. Vi gjør derfor vårt beste for å gi deg en mest mulig rettferdig behandling.

Vi gjør oppmerksom på at dette er en intern klageordning mellom Danske Bank og deg som kunde. Ønsker du å klage din sak til en nøytral klageinstans ber vi deg ta kontakt med Finansklagenemnda.

 

 

Skriv til oss

Spørsmål, ros og klager
Velg...
Still et spørsmål
Gi ros
Klage
Velg...
Kort
Konto
Lån
Sparing
Investering
Pensjon
Forsikring
Selvbetjening
Nettbank
Mobilbank/Brettbank
Akademikerne
Annet
Nedenfor kan du se om din PC oppfyller tekniske krav for å benytte nettbanken. Se etter røde kryss i tabellen nedenfor, og se hvilke anbefalinger du får til hvordan du kan løse problemet selv.

Har du fortsatt problemer skriv gjerne til oss. Opplysningene nedenfor vil automatisk bli sendt sammen med henvendelsen din.
Nettbanken kan brukes på din PC
Sjekk Resultat Anbefaling

Velkommen til Danske Bank