Opplever du kortproblemer ved netthandel? Gå til vår side for sikker netthandel

BSU: Nye regler for 2021

Det er vedtatt to viktige endringer for BSU fra og med inntektsåret 2021. Årlig sparebeløp økes, og med det også skattefradraget, og du får kun skattefradrag dersom du ikke eier bolig. Se hvordan det påvirker deg, og hvilke grep du bør ta.

Les mer om BSU-endringene