Tiltak og sanksjoner i forbindelse med krigen

Vi overvåker krigen særlig med tanke på implementering og innføring av relevante internasjonale sanksjoner og deres potensielle innvirkning på de nordiske landene og markeder.

Få oversikt

Makronytt

Her finner du informasjon om den makroøkonomiske utviklingen.

Siste nytt:


Alle saker under Makronytt

Andre tema