– Aksjemarkedene er høyt priset, og med økende renter vil avkastningskravene for selskapene være stigende. Denne endringen kan tyde på at vekstpotensialet blir noe begrenset på kort sikt, siden flere børsindekser er nær historiske toppnivåer. Likevel legger vi til grunn en fortsatt positiv utvikling for det norske aksjemarkedet, men på et noe lavere nivå enn det vi har opplevd i 2021, sier leder for norske aksjer, Lars Erik Moen i Danske Bank, i en sak i Finansavisen (+).

Til daglig forvalter Moen fondene Danske Invest Norge og Danske Invest Norge Vekst, hvor sistnevnte ble kåret til tiårets beste fond i fjor. 

Den rutinerte porteføljeforvalteren tror at vekstselskaper kommer til å få det tøffere i 2022 med stigende renter og økt inflasjon, og ser mot solide selskaper med robust inntjening og gode fremtidsutsikter. Dette var også Lars Erik Moens taktikk i 2021. 

Favorittaksjene for 2022

Equinor, DNB, Kongsberg Gruppen, Storebrand, Norsk Hydro, Aker BP, samt egenkapitalbevis og oppdrettselskaper, er noe av det Lars Erik Moen har valgt seg ut i sine porteføljer. 

– Verden er i dag ikke forberedt på å fase ut tradisjonelle energikilder til fordel for andre typer energi. Vi tror at tilgangen på olje, og kanskje særlig gass, blir helt nødvendig i en overgangsfase, og derfor velger vi å opprettholde eksponeringen mot oppstrømsselskapene, sier Moen til Finansavisen.

I tillegg til olje og gass tror forvalteren at finanssektoren går lyse tider i møte, selv om egenkapitalbevisindeksen allerede har steget mye, og gikk hele 56 prosent opp i fjor. Dette forteller han til Finansavisen.

– Med utsikter om at renten skal stige, har bankene gode muligheter til å øke resultatene sine. For bankene er ofte veksten i resultatene større enn for mange vekstselskaper, noe som er til stor glede for bankenes aksjonærer. Bankaksjer og egenkapitalbevis prises til mellom 11-13 ganger årets inntjening. Jeg synes ikke dette er veldig dyrt, sier Moen.

DNB, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Østlandet og Storebrand er finansaksjene Moen har pekt seg ut.

– Storebrand vil være tjent med større renteavkastning på kundenes pensjonsmidler, og etter hvert ser vi for oss at selskapet vil betale ut betydelige utbytter til aksjonærene sine, sier Moen.

Scatec og Nordic Semiconductors

Man finner også noen få, utvalgte vekstselskaper i Lars Erik Moens favorittaksjer for 2022. De to han selv trekker frem er Scatec og Nordic Semiconductors. Scatec-kursen er ned rundt 60 prosent det siste året, men Moen utdyper til Finansavisen at han ikke er bekymret for videre ferd i selskapet.

– Det har vært dårlig kommunikasjon fra Scatec rundt detaljene for gjelden til et selskap de kjøpte, og samlet har dette hatt en negativ effekt på aksjekursen, men estimatene for selskapet er kun marginalt endret, og vi har fremdeles god tro på forretningsmodellen og utsiktene for Scatec, sier Moen.

Nordic Semiconductors var den første aksjen Moen kjøpte som forvalter i Danske Bank, helt tilbake til 2003, da aksjekursen var 60 øre. Nå ligger kursen rundt 260 kroner, og han har fortsatt troen på selskapet. 


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.