I går stilte en kunde meg spørsmålet «jeg har fått med meg at vi skal sitte stille i båten når aksjemarkedet svinger, men det kan vel ikke fortsatt være det beste rådet?» Men jo, kort oppsummert er det fortsatt det beste rådet for gjennomsnittsinvestoren. Nå skal jeg fortelle hvorfor. 

- Grunnen til at de aller fleste strateger i dag anbefaler investorene å sitt stille i båten er at vi, basert på historikk fra USA, har sett at gjennomsnittsinvestoren taper flere prosent pr år i snitt ved å gå inn og ut av markedet på feil tidspunkt.


Anders Johansen
Sjefstrateg
Danske Bank Norge

Kun selg aksjer av én grunn

La oss anta at du er en investor med lang tidshorisont og en risikopreferanse som tilsier 65 prosent aksjer og 35 prosent renteinvesteringer. Det er ingenting i din privatøkonomi som skulle tilsi at verken tidshorisont eller risikopreferanse har endret seg, men likevel ønsker du nå å selge din portefølje av globale aksjefond. 

Hvis du fortsatt tror aksjer over tid gir bedre avkastning enn renteinvesteringer, er det bare en grunn til å selge aksjer i en slik situasjon. Du tror aksjer skal falle ytterligere 10, 20 eller 30 prosent. La oss videre anta at du i dag selger alle aksjefondene og plasserer dem i banken mens du venter på å investere i aksjefond igjen. Litt forenklet er to mulige utfall fremover: enten får du rett, og aksjer faller mer enn 10 prosent, eller du tar feil, og aksjer snur opp etter å bare ha falt litt. 

Dersom du har rett og aksjer faller videre, så må du nå ha en strategi for når du skal kjøpe aksjene tilbake. Og vær herved advart - det er vanskeligere enn man skulle tro. Grunnen er at dersom aksjer skulle falle ytterligere 20 prosent må det være fordi framtidsutsiktene ser enda verre ut enn i dag.

På tilsvarende tidspunkt under finanskrisen hadde USAs fjerde største investeringsbank – Lehman Brothers gått konkurs og veldig mange banker i Europa og USA oppsøkte ulike investorer for å be om ny egenkapital etter store tap på boliglån og andre utlån.

Av de fem største meglerhusene i USA overlevde kun to krisen uten å bli kjøpt opp eller gå konkurs, og et av de største forsikringsselskapene i USA, America International Group som mange nordmenn kjenner best som sponsor av Manchester United fra 2006-2009, ble nasjonalisert. 

Vanskelig posisjon

Dette er tidspunktet du skal si – «nå kjøper jeg aksjer og øker aksjeandelen tilbake fra 0 til 65 prosent i porteføljen». Hvis du tror aksjer skal stige mye bør du kanskje til og med øke allokeringen til mer enn nøytralvekt? 

Alternativt tar du feil. Det vil på mange måter være positivt for det betyr at verden ikke går så dårlig som mange frykter nå. Kanskje har det blitt en løsning på krigen, USA unngår resesjon og FED setter ikke opp rentene like mye som markedet frykter i dag. Men du har et problem, du deltar ikke på festen for du har jo solgt alle aksjer. 

Hvis du synes det virker mentalt vanskelig å kjøpe aksjer i det første scenariet, så er det på mange måter enda verre nå fordi du har tatt feil. I tillegg har du gått glipp av en del avkastning og du vil lete etter alle gode grunner til at aksjemarkedet igjen skal falle tilbake til der du solgte, eller aller helst enda lavere. 

Grunnen til at de aller fleste strateger i dag anbefaler investorene å sitt stille i båten er at vi, basert på historikk fra USA, har sett at gjennomsnittsinvestoren taper flere prosent pr år i snitt ved å gå inn og ut av markedet på feil tidspunkt. Det samme resultatet har vi sett på våre danske kunder i Danske Bank. 

Når man kjøper et aksjefond eier man en andel i alle selskapene i fondet. Historisk har disse selskapene gradvis tjent mer penger gjennom å utvikle nye produkter og markeder. De har også gradvis klart å øke prisene og på den måten blitt kompensert for inflasjonen som også historisk har svingt en del. Men aksjer har alltid svingt, og kommer til å fortsette med det.

Kanskje svinger de mer enn det de burde men forhåpentligvis vil man fortsette å bli kompensert for det ved å få høyere avkastning enn alternativene om man tar tiden til hjelp. 

Hold deg oppdatert innen investeringsområdet

Vil du bli en smartere investor og lære mer om hva som rører seg i markedet?
Få med deg forvalter og makroekspert Anders Johansen også i andre kanaler:

Podcast | Danske Bænkers

Med Aleksander Dahl som samtale- og sparringspartner tar Anders Johansen deg gjennom hva som rører seg i det globale finansmarkedet fra uke til uke.

Hør podcasten Danske Bænkers her


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.