Kina har den siste uken fått en ny runde med koronaoppblomstring. I tillegg har handelskrigen mellom USA og Kina igjen kommet til overflaten med nye diskusjoner om kinesiske selskaper notert i USA.

I denne situasjonen gir våre normale økonomiske modeller mindre forklaringskraft enn vanlig, og det er større usikkerhet rundt hvilken retning markedet skal bevege seg på kort sikt. Dette har medført at aksjemarkedet svinger mye fra dag til dag, og bevegelser på 2 % til 3 % på en dag er ikke uvanlig for tiden.

Risikoen ved å gjøre endringer er derfor større enn vanlig og vi anbefaler at man holder seg til sin langsiktige plan.

Reell mulighet for fredsavtale

Den humanitære krisen på grunn av krigen i Ukraina blir større for hver dag som går, og antallet flyktninger er sterkt stigende. Dette til tross for at russerne trolig har langt mindre fremgang enn de hadde håpet. Heldigvis har det de siste dagene kommet informasjon om at vi kan nærme oss det tidspunktet der det er en reell mulighet for en fredsavtale. 

Kilde: Macrobond

Avkastningen på amerikanske aksjer hittil i år er minus 9 %, der hele dette fallet faktisk skjedde før krigen startet 24. februar. Bakgrunnen for fallet er usikkerheten rundt inflasjonen. Krigen har bare forsterket inflasjonspresset som foreløpig ikke har nådd toppen. I grafen under kan man se hvordan de lange rentene (10 år) falt en del i begynnelsen av krigen, men nå har steget opp til 2.19 % som er høyeste nivå på flere år. Som nevnt skyldes denne økningen den største usikkerheten i USA og det var grunnen til at aksjemarkedet falt de første to månedene av året. 

Kilde: Macrobond

FED satte opp renten

På rentemøtet på onsdag denne uken satt sentralbanken i USA opp renten med 0.25 % for første gang siden 2018. Selv om de ikke gir en guiding på hvor mange ganger de forventer å sette opp renten i år, forventer snittet av medlemmene i komiteen at renten settes opp 6 ganger til i resten av 2022. Da det er seks møter igjen, er det naturlig å anta at de vil sette opp renten med 0.25 % hver gang. Samtidig er de tydelig på at de vil vurdere dette på hvert rentemøte fremover avhengig av deres doble mandat på prisstabilitet og arbeidsløshet.

Dersom man ser på avkastningen i Europa og fremvoksende markeder har mesteparten av dette fallet, i motsetning til USA, kommet etter krigsutbruddet (den området markert blått). Europa nådde den foreløpige bunnen for en drøy uke siden da usikkerheten var enda større enn i dag, mens fremvoksende markeder har fortsatt å falle på utviklingen rundt omikron i Kina samt usikkerheten rundt kinesiske teknologiselskaper notert på amerikanske børser. Oslo Børs har klart seg bra i perioden på grunn av den sterke oljeprisen.

Kilde: Macrobond

Vi tror fortsatt på aksjer

Vårt hovedscenario fremover er at det vil komme en våpenhvile om ikke så alt for lenge når begge parter kan gjøre dette uten å tape ansikt, samtidig som de har måttet gi opp en del i forhold til deres egentlige ønske ved starten av krigen.

I en slik situasjon vil sanksjonene fortsette og Europa vil bygge opp forsvaret og investere kraftig for å redusere sin avhengighet av russisk olje og gass. 
Vi tror fortsatt aksjer vil være 5-10 % høyere om 6-12 måneder, og at svingningene i markedene vil fortsette å være større enn normalt på grunn av både normalisering av rentene i USA og Europa, usikkerheten rundt utviklingen i krigen samt spredningen av omikron i Kina. 


Innholdet er utarbeidet av Danske Bank. Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med våre markedsaktiviteter i Norge. Informasjonen regnes som markedsføring og er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser. Historisk avkastning er ingen pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Informasjonen er ikke ment som en personlig anbefaling til mottageren. Ønsker du personlige investeringsråd anbefaler vi å ta kontakt med banken. For en fullverdig beskrivelse av de ulike produktene og tjenestene, henvises det til prisliste, produktark, prospekt og nøkkelinformasjon til de aktuelle verdipapirfondene. Investor anbefales å sette seg grundig inn i disse dokumentene før en investering foretas.